Aktiemarknadssektorer ‒ Litauen

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommunikationer978.79M EUR3.57%−0.30%7.277K11
Konsumentvaror29.987M EUR+1.32%5222
Icke hållbara konsumentprodukter284.056M EUR2.96%−1.12%8325
Konsumentservice25.763M EUR0.00%+0.61%5.101K12
Distributionstjänster15.785M EUR3.75%0.00%5911
Finans590.521M EUR2.90%+0.02%90.774K45
Industriella tjänster86.014M EUR+0.44%11.281K22
Processindustrier576.623M EUR2.59%+0.23%7.796K24
Detaljhandel146.247M EUR10.59%+0.19%4.669K11
Tekniska tjänster22.037M EUR+0.56%76011
Verktyg1.904B EUR5.52%−0.84%22.265K34