Aktiemarknadsindustrier ‒ Malaysia

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
428.523M-2.09%21.063MKommersiella tjänster6
2.376B-3.08%7.418MElektronisk teknik2
160.192B-1.25%3.819MProcessindustrier56
6.620B1.25%2.277MTransporter8
3.878B2.55%11.198MTransporter2
3.427B0.55%542.564KVerktyg2
1.183B-3.74%5.555MIcke-energimineraler6
2.575B-1.27%6.158MIcke hållbara konsumentprodukter14
2.122B-0.62%215.616KDetaljhandel2
1.296B-0.46%209.780KProducenttillverkning9
297.762M-0.40%3.231MKonsumentvaror3
13.849B0.59%163.417KIcke hållbara konsumentprodukter3
10.456B1.85%525.356KIcke hållbara konsumentprodukter3
1.742B0.54%711.900KHälsoteknik1
587.876M0.00%1.742MKonsumentservice1
4.865B0.66%3.090MProducenttillverkning19
5.684B-4.59%5.373MKonsumentservice1
42.288B-0.72%13.311MKonsumentservice6
1.966B-4.67%14.021MProcessindustrier2
420.097M5.81%3.751MProcessindustrier1
82.912B-0.52%7.210MProcessindustrier9
1.778B-1.09%2.753MKommersiella tjänster5
306.012M2.10%4.312MElektronisk teknik3
2.986B0.67%705.444KElektronisk teknik3
205.545M-2.17%3.450MElektronisk teknik1
7.484B-1.36%5.587MIcke-energimineraler16
7.287B-0.62%799.576KProcessindustrier20
182.137M-12.01%3.079MIndustriella tjänster2
134.735M0.00%896.400KTekniska tjänster1
473.376M-1.97%5.636MDetaljhandel2
75.719B-1.28%12.242MVerktyg6
4.204B1.26%5.780MProducenttillverkning16
1.369B4.05%6.555MElektronisk teknik4
6.422B2.81%5.797MElektronisk teknik10
6.031B0.83%1.590MElektronisk teknik5
148.393M-0.57%326.331KDistributionstjänster2
315.710M-3.12%373.500KDetaljhandel1
3.273B-0.57%1.229MKonsumentvaror11
42.149B0.33%5.708MIndustriella tjänster67
713.318M2.65%2.766MIndustriella tjänster3
3.836B1.05%44.647KFinans3
5.388B0.45%39.544MFinans13
1.365B-1.17%197.010KDistributionstjänster3
4.509B-2.31%1.690MDetaljhandel4
31.587B-0.52%155.600KIcke hållbara konsumentprodukter1
2.402B0.63%873.120KIcke hållbara konsumentprodukter3
8.164B-0.30%500.297KIcke hållbara konsumentprodukter16
4.934B2.43%1.814MIcke-energimineraler23
9.095B0.33%1.983MVerktyg2
3.177B0.02%1.784MKonsumentvaror19
2.692B-1.89%1.279MKonsumentvaror11
58.785B1.81%8.598MHälsotjänster2
3.041B-1.39%163.691KKonsumentservice7
1.362B-1.18%5.313MIcke hållbara konsumentprodukter5
1.036B0.69%1.828MProducenttillverkning2
22.264B1.87%5.281MProducenttillverkning27
8.731B0.52%1.936MProcessindustrier11
16.015B-1.64%38.070MTekniska tjänster35
2.697B-1.15%561.636KTekniska tjänster3
7.733B-0.83%1.178MFinans5
243.224M-0.66%1.855MFinans2
1.786B-0.13%436.902KDiverse22
330.774M-2.27%938.000KFinans1
59.430B-0.47%1.307MFinans2
94.811B-0.37%7.615MKommunikationer4
33.990B0.45%5.510MTransporter6
104.107M0.00%11.478MKonsumentservice1
1.367B0.70%16.500KDistributionstjänster1
54.404B-1.15%39.521MHälsoteknik6
5.459B0.84%2.999MHälsotjänster5
51.596B0.80%6.601MProducenttillverkning14
38.222B-1.09%4.803MDiverse35
6.477B-0.26%2.585MKommersiella tjänster18
13.917B1.30%5.886MProducenttillverkning17
7.762B-3.51%6.135MKonsumentvaror3
2.779B-1.46%541.100KKonsumentservice1
4.145B-1.06%189.585KFinans2
1.614B-3.87%8.213MProducenttillverkning5
33.401B2.96%1.722MIndustriella tjänster1
1.335B-3.01%10.683MEnergimineraler1
2.326B-1.15%404.238KEnergimineraler2
24.657B-3.39%26.181MIndustriella tjänster18
826.323M-1.61%10.952MKonsumentservice7
600.524M-1.79%370.902KKonsumentvaror3
1.419B-0.82%2.414MIcke-energimineraler2
31.289B3.03%2.744MTransporter12
5.256B-0.16%4.665MTekniska tjänster23
181.002M0.00%0Kommersiella tjänster1
5.080B-0.09%2.110MHälsoteknik7
284.618M-0.50%56.900KHälsoteknik1
6.789B0.73%190.065KFinans3
78.472M-5.41%8.505MKonsumentservice1
556.182M-0.65%577.447KKonsumentservice2
862.215M-0.39%38.913KProcessindustrier4
46.973B-0.90%2.625MFinans62
37.279B0.67%2.013MFinans17
365.398M-3.89%3.937MKonsumentvaror2
270.928B0.37%15.273MFinans8
991.160M4.90%821.124KKonsumentservice3
53.388B2.08%8.027MElektronisk teknik14
8.129B-0.76%570.051KDetaljhandel9
1.030B-0.28%3.273MKommunikationer6
4.481B-1.90%5.483MIcke-energimineraler16
232.200M-1.34%8.788MElektronisk teknik2
1.755B-1.72%7.569MProcessindustrier7
4.043B-1.69%471.900KIcke hållbara konsumentprodukter1
2.398B-0.21%1.504MTransporter4
1.955B-0.61%894.880KProducenttillverkning7
2.566B-0.83%434.575KVerktyg4
84.710B-1.40%7.524MDistributionstjänster26
45.067B-1.60%8.086MKommunikationer4
Ladda fler