Aktiemarknadsindustrier ‒ Malaysia

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
353.895M-0.03%1.139MKommersiella tjänster6
1.826B1.04-1.34%331.985KElektronisk teknik2
173.129B3.96-3.92%2.806MProcessindustrier58
2.020B1.73-1.77%702.216KTransporter8
2.815B-2.37%2.323MTransporter2
3.267B1.96-1.19%467.819KVerktyg2
742.729M1.830.07%424.296KIcke-energimineraler4
2.237B2.26-0.50%301.069KIcke hållbara konsumentprodukter13
2.095B0.18-1.57%87.993KDetaljhandel2
1.348B1.570.28%560.649KProducenttillverkning10
187.307M0.001.93%52.757KKonsumentvaror3
13.627B3.320.47%69.690KIcke hållbara konsumentprodukter3
8.125B2.820.22%100.972KIcke hållbara konsumentprodukter2
432.588M3.850.00%925.300KKonsumentservice1
6.235B1.08-0.56%1.081MProducenttillverkning19
4.771B7.10-1.09%1.058MKonsumentservice1
36.711B2.54-0.97%4.121MKonsumentservice5
2.359B1.34-0.52%541.026KProcessindustrier2
795.204M-1.69%810.900KProcessindustrier1
87.234B5.28-4.67%12.092MProcessindustrier9
669.194M4.272.59%1.955MKommersiella tjänster3
137.507M-1.50%523.632KElektronisk teknik3
1.810B2.05-0.58%754.036KElektronisk teknik3
145.222M3.380.00%120.700KElektronisk teknik1
5.447B0.60-2.12%2.276MIcke-energimineraler13
5.111B1.98-0.82%142.275KProcessindustrier18
361.288M-4.36%3.257MDetaljhandel2
61.456B5.17-1.01%2.201MVerktyg6
3.326B1.07-0.36%712.508KProducenttillverkning14
794.355M-1.40%829.450KElektronisk teknik4
5.582B2.13-0.18%1.214MElektronisk teknik10
2.060B0.45-1.69%425.932KElektronisk teknik6
182.506M-4.35%839.034KDistributionstjänster2
1.326B2.70-1.32%874.396KDetaljhandel2
2.683B2.06-0.26%131.089KKonsumentvaror10
36.117B1.30-1.22%2.695MIndustriella tjänster75
595.655M0.86-1.77%6.227MIndustriella tjänster4
5.882B3.05-0.38%57.856KFinans6
4.053B0.09-0.34%844.322KFinans14
710.023M4.010.00%41.637KDistributionstjänster3
3.841B2.09-1.18%889.276KDetaljhandel3
31.547B1.80-1.49%44.258KIcke hållbara konsumentprodukter2
5.192B0.620.18%1.301MIcke hållbara konsumentprodukter4
7.524B2.23-0.78%318.735KIcke hållbara konsumentprodukter17
4.984B1.75-4.51%1.967MIcke-energimineraler20
3.736B6.070.00%720.000KVerktyg1
3.153B1.39-1.40%676.665KKonsumentvaror20
2.693B1.59-0.69%359.615KKonsumentvaror12
60.705B0.93-0.33%3.979MHälsotjänster3
2.601B0.05%96.320KKonsumentservice7
637.528M2.82-0.67%180.467KIcke hållbara konsumentprodukter4
922.719M5.980.00%193.210KProducenttillverkning2
11.740B0.98-1.07%1.157MProducenttillverkning25
6.670B2.31-1.11%710.695KProcessindustrier11
13.784B1.09-2.79%22.122MTekniska tjänster34
1.732B0.64-1.65%274.978KTekniska tjänster4
7.841B6.08-1.37%454.219KFinans5
100.784M0.00%252.000KFinans1
232.186M1.69-0.42%4.840KDiverse21
278.151M-1.35%146.300KFinans1
63.201B2.52-0.81%673.050KFinans2
52.817B4.79-0.59%1.915MKommunikationer2
35.416B4.34-0.43%2.611MTransporter8
34.071M-16.67%218.000KKonsumentservice1
7.324B28.95-5.20%3.675MDistributionstjänster5
7.709B44.56-0.58%38.976MHälsoteknik3
884.419M1.62-1.06%1.088MHälsotjänster5
43.464B1.35-4.20%10.087MProducenttillverkning15
21.420B2.21-1.14%1.217MDiverse24
5.398B3.56-1.36%231.125KKommersiella tjänster22
23.619B17.08-1.31%4.295MProducenttillverkning22
9.526B2.941.13%320.314KKonsumentvaror6
4.905B1.84-0.67%135.720KKonsumentservice3
3.103B3.72-0.07%401.492KFinans2
468.619M3.390.29%459.596KProducenttillverkning2
32.293B4.410.49%445.500KIndustriella tjänster1
2.012B2.00-7.50%61.212MEnergimineraler1
2.866B1.88-11.40%2.970MEnergimineraler2
24.425B1.26-2.34%10.298MIndustriella tjänster17
631.881M0.60-2.90%1.035MKonsumentservice8
559.050M1.62-2.14%571.385KKonsumentvaror4
118.801M17.65-2.13%334.600KIcke-energimineraler1
28.451B0.71-0.31%1.272MTransporter12
3.391B0.61-1.03%1.472MTekniska tjänster18
169.036M2.690.00%0Kommersiella tjänster1
6.771B4.75-0.68%1.175MHälsoteknik8
170.433M-2.08%130.600KHälsoteknik1
371.934M0.00%1.587MIcke-energimineraler1
6.342B5.90-0.19%27.956KFinans3
48.827M0.00%29.000KKonsumentservice1
497.012M2.14-0.73%451.365KKonsumentservice2
684.077M1.94-1.65%27.436KProcessindustrier4
43.228B2.45-1.44%1.258MFinans76
39.254B4.62-0.68%271.247KFinans18
449.722M-4.42%5.662MKonsumentvaror2
293.074B6.670.10%9.662MFinans8
2.150B0.76-2.09%2.126MKonsumentservice5
35.304B2.040.38%3.998MElektronisk teknik15
8.717B6.30-1.68%614.853KDetaljhandel10
20.679B2.44-1.63%2.065MKommunikationer7
4.146B2.56-1.43%2.023MIcke-energimineraler17
53.247M7.69%9.871MElektronisk teknik1
1.234B0.170.22%4.044MProcessindustrier5
3.004B8.941.52%143.300KIcke hållbara konsumentprodukter1
1.351B1.201.51%637.368KTransporter4
1.462B0.00-0.90%252.199KProducenttillverkning5
2.593B6.35-0.25%23.210KVerktyg4
62.682B2.74-0.35%2.215MDistributionstjänster30
32.999B5.21-1.21%2.162MKommunikationer4
Ladda fler