Aktiemarknadsindustrier ‒ Malaysia

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster465.584M MYR1.45%141.649KKommersiella tjänster5
Rymd & försvar2.405B MYR0.56%0.00%2KElektronisk teknik1
Jordbruksvaror / Fräsning157.525B MYR3.79%−0.37%297.235KProcessindustrier64
Flygfrakt / kurirer3.996B MYR2.06%−0.58%159.565KTransporter13
Flygbolag5.204B MYR0.65%2.937MTransporter2
Alternativ kraftproduktion4.05B MYR1.84%−0.36%405.622KVerktyg3
Aluminium783.433M MYR4.29%−0.68%93.664KIcke-energimineraler4
Kläder / skodon1.542B MYR3.13%0.91%172.852KIcke hållbara konsumentprodukter9
Kläder / skodon detaljhandel3.217B MYR2.98%0.50%3.326KDetaljhandel4
Bildelar: OEM1.316B MYR3.48%0.76%133.929KProducenttillverkning8
Eftermarknad för bilar169.614M MYR−0.88%104.975KKonsumentvaror3
Drycker: med alkohol13.541B MYR5.04%−0.90%82.662KIcke hållbara konsumentprodukter3
Drycker: alkoholfria498.093M MYR2.67%−0.64%20.1KIcke hållbara konsumentprodukter1
Radio/TV488.048M MYR3.41%0.00%63.5KKonsumentservice1
Byggprodukter8.5B MYR0.77%−0.78%347.459KProducenttillverkning19
Kabel- / satellit-TV2.349B MYR4.44%−3.41%2.811MKonsumentservice1
Kasinon / spel3.058B MYR0.13%1.713MKonsumentservice2
Kemikalier: jordbruk3.386B MYR1.25%0.53%827.638KProcessindustrier2
Kemikalier: större diversifierad1.174B MYR0.00%−1.65%128.3KProcessindustrier1
Kemikalier: specialkemikalier68.162B MYR3.94%−1.34%512.806KProcessindustrier10
Kommersiell tryckning / formulär462.348M MYR6.18%0.00%36.138KKommersiella tjänster3
Datorkommunikation167.595M MYR1.31%17.576KElektronisk teknik2
Datortillbehör2.879B MYR3.36%−1.40%1.009MElektronisk teknik4
Datorbehandling hårdvara113.331M MYR0.00%523.5KElektronisk teknik1
Konstruktionsmaterial8.008B MYR0.58%0.27%689.505KIcke-energimineraler13
Containrar / förpackningar10.638B MYR2.51%−0.60%65.533KProcessindustrier22
Kontraktsborrning2.136B MYR0.00%515.8KIndustriella tjänster1
Dataprocesseringstjänster20.78M MYR0.00%0Tekniska tjänster1
Varuhus2.094B MYR2.68%−0.37%626.043KDetaljhandel3
Elektroniska hjälpmedel93.406B MYR3.97%−1.74%2.685MVerktyg6
Elektriska produkter5.604B MYR1.00%−0.92%717.394KProducenttillverkning14
Elektroniska komponenter854.329M MYR−1.59%200.302KElektronisk teknik5
Elektronisk utrustning / instrument3.831B MYR2.79%−1.00%336.518KElektronisk teknik9
Elektronisk produktionsutrustning8.125B MYR0.53%−1.59%219.398KElektronisk teknik12
Elektronikdistributörer1.388B MYR0.00%−0.14%806.509KDistributionstjänster4
Butiker för elektronik / vitvaror1.113B MYR1.62%−0.94%902.01KDetaljhandel2
Elektronik / vitvaror2.287B MYR3.24%−0.07%65.661KKonsumentvaror8
Ingenjörsvetenskap och konstruktion41.982B MYR2.13%−0.69%1.175MIndustriella tjänster74
Miljötjänster444.367M MYR0.79%−0.75%35.637KIndustriella tjänster3
Finans / Uthyrning / Leasing6.265B MYR3.82%−0.70%40.226KFinans5
Finansiella förlagsbranschen / tjänster3.234B MYR1.39%−0.71%523.9KKommersiella tjänster1
Livsmedel distributörer809.451M MYR1.93%−1.66%398.157KDistributionstjänster2
Livsmedelsbutiker2.84B MYR3.00%0.34%23.263KDetaljhandel2
Livsmedel: större diversifierade29.782B MYR2.06%−0.16%2.9KIcke hållbara konsumentprodukter1
Livsmedel: kött / fisk / mejeri26.631B MYR1.66%0.39%168.556KIcke hållbara konsumentprodukter7
Livsmedel: specialiteter / godis7.373B MYR2.18%−0.07%34.642KIcke hållbara konsumentprodukter15
Skogsprodukter4.792B MYR4.85%−0.20%132.005KIcke-energimineraler19
Gasdistributörer37.08B MYR4.62%−0.39%69.624KVerktyg2
Heminredning4.089B MYR2.06%−0.11%142.516KKonsumentvaror23
Hem byggnadsindustrin12.872B MYR2.34%−1.99%1.167MKonsumentvaror16
Sjukhus / vård administration56.934B MYR0.19%−0.31%723.918KHälsotjänster3
Hotell / resorts / kryssningslinjer32.302B MYR4.41%−1.24%2.727MKonsumentservice11
Hushåll / personlig vård869.77M MYR2.07%−0.17%39.228KIcke hållbara konsumentprodukter5
Industriella konglomerat944.652M MYR5.84%−1.24%66.691KProducenttillverkning2
Industrimaskiner16.782B MYR0.78%−0.88%658.37KProducenttillverkning26
Industriella specialiteter1.518B MYR1.14%−0.45%125.285KProcessindustrier11
Informationsteknologitjänster13.863B MYR0.47%−1.33%3.2MTekniska tjänster35
Integrerad olja2.254B MYR1.79%−0.93%431.4KEnergimineraler1
Internetprogramvara / tjänster1.148B MYR3.39%−0.72%28.095KTekniska tjänster2
Investmentbanker / mäklare7.666B MYR3.88%−0.33%43.758KFinans6
Investmenthanterare95.393M MYR0.00%0Finans1
Investmentbolag / aktiefondDiverse15
Livs- / sjukförsäkring327.19M MYR−1.12%236.5KFinans1
Stora banker148.831B MYR4.14%−0.23%873.782KFinans5
Stora telekommunikationer92.327B MYR4.83%−1.01%307.329KKommunikationer3
Sjöfart35.672B MYR4.70%−0.10%237.15KTransporter9
Media konglomerat39.75M MYR0.00%1.09MKonsumentservice1
Distributörer av medicinska produkter5.045B MYR2.98%−0.67%176.32KDistributionstjänster7
Medicinska specialistområden6.795B MYR−1.25%6.316MHälsoteknik4
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster1.283B MYR1.50%−0.99%1.207MHälsotjänster5
Metallfabrikation47.479B MYR1.43%0.09%194.42KProducenttillverkning13
Diverse5.058B MYR4.41%−0.48%55.971KDiverse5
Diverse kommersiella tjänster7.479B MYR1.90%−1.34%528.73KKommersiella tjänster27
Övrig tillverkning20.317B MYR11.22%−0.62%1.353MProducenttillverkning26
Motorfordon12.315B MYR2.93%0.10%1.065MKonsumentvaror6
Filmer / underhållning4.487B MYR4.50%−0.83%177.388KKonsumentservice4
Multilinjeförsäkring3.434B MYR3.74%−0.48%123.013KFinans3
Kontorsutrustning / material405.406M MYR6.19%0.00%20.261KProducenttillverkning2
Olje- och gasproduktion106.448M MYR0.00%5KEnergimineraler1
Raffinering/marknadsföring av olja2.264B MYR4.31%−0.73%79.049KEnergimineraler3
Tjänster / utrustning för oljefält21.432B MYR1.27%−0.88%3.832MIndustriella tjänster16
Övriga konsumenttjänster2.243B MYR0.05%−0.60%14.696MKonsumentservice9
Övriga konsumentspecialiteter743.112M MYR2.25%−1.20%171.425KKonsumentvaror4
Övriga metaller / mineraler237.908M MYR0.00%915.216KIcke-energimineraler2
Övrig transport26.295B MYR2.58%0.13%287.804KTransporter10
Paketerad programvara3.164B MYR0.92%−0.50%2.494MTekniska tjänster21
Personaltjänster208.044M MYR3.75%0.00%0Kommersiella tjänster1
Läkemedel: större2.413B MYR3.07%−1.41%83.581KHälsoteknik4
Läkemedel: övriga3.791B MYR0.28%0.00%84.7KHälsoteknik3
Ädelmetaller415.326M MYR0.00%796.1KIcke-energimineraler1
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring5.746B MYR5.17%−0.41%37.575KFinans3
Förlag: Böcker / tidskrifter80.235M MYR0.00%−2.70%504.4KKonsumentservice1
Förlag: tidningar587.666M MYR3.16%−3.31%949.907KKonsumentservice2
Massa och papper670.929M MYR2.31%0.82%191.586KProcessindustrier3
Fastighetsutveckling76.586B MYR2.03%−1.35%2.26MFinans93
Fastighetsfond40.746B MYR4.88%−0.42%91.236KFinans19
Rekreationsprodukter877.746M MYR0.18%1.56%981.286KKonsumentvaror2
Regionala banker208.61B MYR6.29%−0.32%647.883KFinans6
Restauranger2.064B MYR3.26%−0.68%1.152MKonsumentservice5
Halvledartillverkare41.545B MYR1.62%−0.37%202.74KElektronisk teknik15