Aktiemarknadssektorer ‒ Malaysia

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Dividend yield FWD %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster10.818B MYR1.71%0.68%2.942M536
Kommunikationer142.575B MYR4.24%0.16%4.201M312
Konsumentvaror26.589B MYR2.66%0.65%1.061M760
Icke hållbara konsumentprodukter87.387B MYR2.34%−0.21%332.949K841
Konsumentservice48.207B MYR3.99%−0.69%7.842M1036
Distributionstjänster76.303B MYR2.95%−0.50%4.963M451
Elektronisk teknik57.634B MYR1.63%3.21%6.855M947
Energimineraler8.051B MYR1.22%−1.19%4.5M37
Finans467.725B MYR5.46%−0.04%6.027M11150
Hälsotjänster58.722B MYR0.17%0.14%3.124M28
Hälsoteknik17.734B MYR0.65%2.09%14.203M311
Industriella tjänster57.061B MYR1.92%−0.17%3.723M488
Diverse4.406B MYR1.00%−1.48%17.083K223
Icke-energimineraler17.068B MYR2.32%−0.05%2.891M657
Processindustrier241.002B MYR4.63%−0.70%2.026M8115
Producenttillverkning108.315B MYR3.43%1.03%4.039M9117
Detaljhandel19.082B MYR4.53%−0.70%837.921K520
Tekniska tjänster16.828B MYR1.55%1.06%18.316M459
Transporter72.462B MYR3.23%−0.69%11.55M435
Verktyg122.343B MYR4.60%1.77%14.344M415