Aktiemarknadssektorer ‒ Malaysia

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Finans570.683 B MYR4.97%−0.00%7.254 M10142
Processindustrier243.237 B MYR2.75%−0.33%2.169 M8114
Verktyg218.155 B MYR2.65%+0.26%12.944 M415
Producenttillverkning143.05 B MYR1.14%−1.26%5.581 M9123
Kommunikationer133.025 B MYR4.75%+0.30%4.476 M312
Industriella tjänster91.899 B MYR1.38%−1.30%8.119 M498
Icke hållbara konsumentprodukter90.785 B MYR2.43%+0.16%809.31 K843
Transporter86.04 B MYR3.06%−1.00%2.574 M436
Distributionstjänster83.534 B MYR2.98%+0.16%11.268 M453
Elektronisk teknik77.134 B MYR1.27%−0.59%8.673 M849
Hälsotjänster67.799 B MYR1.45%−0.33%4.315 M210
Konsumentservice49.437 B MYR3.77%−0.39%8.272 M1036
Konsumentvaror43.614 B MYR1.89%+1.30%7.015 M760
Tekniska tjänster28.551 B MYR1.06%−2.39%54.525 M462
Icke-energimineraler25.987 B MYR1.40%+0.83%3.417 M656
Detaljhandel22.902 B MYR4.67%−0.52%1.55 M524
Hälsoteknik15.819 B MYR0.57%+0.27%24.877 M311
Kommersiella tjänster13.826 B MYR1.98%−0.21%2.539 M538
Diverse9.749 B MYR1.93%−1.29%657.636 K222
Energimineraler4.353 B MYR2.54%−2.25%109.244 K35