Aktiemarknadsindustrier ‒ Marocko

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.
Bransch
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Regionala banker198.211 B MAD19.60%+0.12%26.658 KFinance6
Trådlös telekommunikation81.316 B MAD4.54%0.00%38.076 KCommunications1
Konstruktionsmaterial73.555 B MAD3.28%−0.26%1.423 KNon-Energy Minerals2
Stora banker41.238 B MAD2.03%−1.47%20.771 KFinance1
Övriga metaller / mineraler34.994 B MAD1.31%−0.05%511Non-Energy Minerals4
Multilinjeförsäkring33.337 B MAD3.62%+2.77%107Finance4
Elektroniska hjälpmedel32.293 B MAD2.56%+1.48%220Utilities1
Övrig transport21.787 B MAD2.95%−1.16%6.694 KTransportation2
Fastighetsutveckling20.802 B MAD0.23%−0.03%125.216 KFinance5
Jordbruksvaror / Fräsning18.519 B MAD3.57%−0.51%10.002 KProcess Industries1
Specialbutiker18.063 B MAD3.56%+0.33%407Retail Trade3
Grossistdistributörer14.564 B MAD3.30%+1.23%27Distribution Services4
Livsmedelsbutiker12.155 B MAD2.30%0.00%3.241 KRetail Trade1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion11.659 B MAD2.04%−0.38%9.999 KIndustrial Services3
Sjukhus / vård administration8.487 B MAD0.90%0.00%5.028 KHealth Services1
Läkemedel: större8.069 B MAD2.01%−0.15%8Health Technology2
Livsmedel: specialiteter / godis7.772 B MAD0.71%−0.74%191Consumer Non-Durables2
Drycker: med alkohol7.074 B MAD6.40%−0.12%2.542 KConsumer Non-Durables1
Internetprogramvara / tjänster5.909 B MAD3.88%+5.15%71Technology Services1
Finans / Uthyrning / Leasing5.041 B MAD4.96%−0.67%1.459 KFinance3
Paketerad programvara4.304 B MAD1.17%+0.17%461Technology Services2
Industriella konglomerat4.13 B MAD3.18%−3.87%4.103 KProducer Manufacturing1
Stål3.354 B MAD2.44%0.00%345Non-Energy Minerals1
Hotell / resorts / kryssningslinjer3.338 B MAD−3.70%1.69 KConsumer Services1
Hushåll / personlig vård2.529 B MAD3.84%+0.18%23.914 KConsumer Non-Durables1
Livsmedel: kött / fisk / mejeri2.023 B MAD0.56%−0.28%1Consumer Non-Durables1
Informationsteknologitjänster1.467 B MAD3.89%+1.78%25Technology Services3
Elektronikdistributörer1.354 B MAD4.87%+1.14%120Distribution Services2
Kemikalier: större diversifierad1.354 B MAD2.84%−2.93%576Process Industries1
Försäkringsmäklare / tjänster1.237 B MAD4.45%+0.08%1Finance1
Industriella specialiteter886.469 M MAD4.09%−1.52%269Process Industries1
Fastighetsfond854.764 M MAD3.37%+1.38%20Finance1
Byggprodukter710.58 M MAD5.90%−0.33%52Producer Manufacturing1
Sjöfart198.726 M MAD0.00%2Transportation1
Kemikalier: specialkemikalier174.688 M MAD1.86%+5.39%20Process Industries1
Containrar / förpackningar94.193 M MAD+0.92%13.719 KProcess Industries1
Massa och papper93.28 M MAD6.25%0.00%339Process Industries1
Diverse kommersiella tjänster14.8 M MAD+0.14%95Commercial Services1
Ädelmetaller12.528 M MAD+1.50%160Non-Energy Minerals1