Sector and Industry

Aktiemarknadssektorer ‒ Marocko

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster9.277M MAD+1.00%13511
Kommunikationer89.668B MAD4.12%+1.95%167.807K11
Icke hållbara konsumentprodukter19.012B MAD3.29%−0.92%1.38K45
Konsumentservice3.245B MAD+0.67%2.099K11
Distributionstjänster15.869B MAD3.45%−0.75%8226
Finans291.729B MAD2.85%+0.81%88.18K721
Hälsotjänster8.841B MAD0.47%+0.43%7.88K11
Hälsoteknik8.344B MAD2.64%+1.76%82412
Industriella tjänster8.547B MAD2.22%−0.55%11.333K13
Icke-energimineraler97.779B MAD3.00%+0.54%1.671K48
Processindustrier20.749B MAD3.57%+0.15%21.896K66
Producenttillverkning4.077B MAD3.81%+1.98%48.9K22
Detaljhandel30.981B MAD3.36%+0.57%3.552K24
Tekniska tjänster11.776B MAD2.56%+0.39%1.54K36
Transporter22.339B MAD2.77%+0.16%55.536K23
Verktyg29.486B MAD2.80%+1.87%13.03K11