Aktiemarknadsindustrier ‒ Nya Zeeland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
1.002M33.33%4.217KKommersiella tjänster1
1.582B1.40%44.063KProcessindustrier6
12.362B-0.18%76.532KTransporter3
1.785B0.31%804.995KTransporter1
12.343B0.38%494.657KVerktyg3
1.504B1.53%438.537KDetaljhandel2
1.687B0.24%3.580KIcke hållbara konsumentprodukter4
87.632M0.00%1.184KIcke hållbara konsumentprodukter1
1.177B5.57%2.392MHälsoteknik3
352.870M0.99%81.359KKonsumentservice1
2.448B0.62%279.448KKonsumentservice1
1.113B4.21%137.125KProcessindustrier1
43.041M0.00%8.765KKommersiella tjänster1
5.953B0.28%636.477KIcke-energimineraler1
163.194M1.75%17.346KDetaljhandel1
32.197B-0.11%731.560KVerktyg5
52.262M2.48%257.604KProducenttillverkning1
261.123M0.00%181.481KElektronisk teknik1
171.565M-0.69%5.472KElektronisk teknik1
761.256M6.53%40.048KIndustriella tjänster1
1.002B0.13%44.852KFinans5
9.610M-5.08%5.285KFinans1
845.510M1.66%37.715KDistributionstjänster2
279.892M0.22%7.651KIcke hållbara konsumentprodukter2
10.308B3.17%606.199KIcke hållbara konsumentprodukter3
145.357M3.45%116.999KIcke-energimineraler1
74.151M0.00%75.193KKonsumentvaror1
12.159B0.14%311.153KHälsotjänster3
248.930M0.00%32.066KKonsumentservice1
235.211M-0.67%17.222KProducenttillverkning1
2.740B1.02%1.376MTekniska tjänster4
493.177M1.16%90.059KFinans1
3.256B2.02%96.125KFinans1
3.868M0.00%42.198KDiverse1
176.779B0.33%13.691KFinans3
8.869B-0.74%1.592MKommunikationer1
262.259M0.00%6.382KTransporter1
25.032B-2.37%1.467MHälsoteknik3
1.240B0.04%625.859KHälsotjänster3
41.340M-1.59%43.616KProducenttillverkning1
282.504M-0.75%32.256KFinans1
69.061M4.76%83.449KEnergimineraler1
2.083B-0.80%247.624KEnergimineraler2
1.098B0.89%130.706KKonsumentservice3
16.493B-0.09%957.436KTransporter3
876.869M0.41%81.208KTekniska tjänster4
59.164M4.17%1.505KKommersiella tjänster1
434.459M0.24%17.689KHälsoteknik1
53.657M-1.27%83.215KHälsoteknik1
20.890M4.62%6.884MIcke-energimineraler2
187.692M0.00%14.489KKonsumentservice1
7.127B-0.28%759.896KFinans7
2.619B-0.21%1.699MFinans2
2.319B-0.19%52.295KKonsumentservice3
2.292B0.27%210.587KDetaljhandel4
2.942B-0.23%334.644KKommunikationer1
226.701M-0.62%126.845KIcke-energimineraler2
164.615M0.00%24.721KElektronisk teknik1
50.501M0.00%2.041KProcessindustrier1
1.363B0.91%99.277KDistributionstjänster2
29.380M-1.41%52.645KKommunikationer1
Ladda fler