Aktiemarknadssektorer ‒ Nya Zeeland

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster446.377M NZD9.71%−0.24%10.413K24
Kommunikationer12.609B NZD3.41%−1.22%722.577K23
Konsumentvaror547.738M NZD7.79%0.00%266.896K11
Icke hållbara konsumentprodukter8.102B NZD10.24%+0.36%376.85K410
Konsumentservice2.753B NZD5.54%+2.10%173.575K57
Distributionstjänster1.234B NZD7.67%−0.86%20.147K13
Elektronisk teknik552.723M NZD0.62%−1.12%13.247K33
Energimineraler643.421M NZD5.42%−0.41%79.74K22
Finans169.117B NZD7.94%−1.01%23.743K823
Hälsotjänster7.157B NZD2.30%−0.48%1.009M26
Hälsoteknik21.556B NZD2.09%+1.10%217.736K48
Industriella tjänster2.764B NZD7.40%+0.33%4.031K11
Diverse143
Icke-energimineraler3.752B NZD7.10%+0.40%330.761K45
Processindustrier1.208B NZD3.18%−0.26%26.338K37
Producenttillverkning1.448B NZD3.49%+0.21%62.349K34
Detaljhandel2.837B NZD6.34%−1.16%30.953K48
Tekniska tjänster1.718B NZD+3.34%100.188K29
Transporter27.058B NZD1.58%+0.75%617.576K410
Verktyg44.162B NZD3.80%+0.16%387.176K18