Aktiemarknadsindustrier ‒ Peru

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
496.357B-1.81%12Elektronisk teknik1
1.314B-0.03%29.010KProcessindustrier7
248.763B8.65%29Transporter1
100.593B-4.74%61Transporter1
1034.006B9.42%272Icke hållbara konsumentprodukter1
30.762B-0.66%1.785KIcke hållbara konsumentprodukter3
561.296B-4.38%50Hälsoteknik1
8.284M0.00%1.634KProducenttillverkning1
1243.392B-3.13%89Konsumentservice1
10.121B1.92%732.615KIcke-energimineraler4
1367.837B-2.51%650Tekniska tjänster2
1.536B0.00%1.128KDetaljhandel1
19.412B0.26%8.589KVerktyg6
40.144M5.36%55.095KProducenttillverkning1
1.421B-1.84%109.428KIndustriella tjänster1
2540.493B0.93%40Finans2
571.310B-0.04%436Finans2
1680.034B3.46%87Detaljhandel2
187.145B-0.51%2.810KIcke hållbara konsumentprodukter3
119.118B0.02%232Icke hållbara konsumentprodukter3
98.261B-7.13%415Konsumentservice1
1355.914B1.34%73Icke hållbara konsumentprodukter1
459.798B1.45%38Producenttillverkning1
455.113B-9.09%500Tekniska tjänster1
1083.737B2.65%254Energimineraler1
6689.355B1.02%222Detaljhandel1
19770.315B1.84%34Tekniska tjänster5
561.276B18.26%37Finans3
12.671B0.58%5.253KFinans1
%Diverse7
1.501B0.00%2.000KFinans1
3622.354B0.81%205Finans2
1596.268B1.02%277Kommunikationer3
951.151B10.73%11Hälsoteknik1
3.056B-0.94%161.849KProducenttillverkning1
45.022M0.00%2.822KProducenttillverkning1
4427.888B0.61%235Konsumentvaror2
104.989B8.80%650Industriella tjänster1
497.738B0.05%7.389KIcke-energimineraler17
137.158M0.00%10.500KTransporter1
11902.768B1.49%122Tekniska tjänster4
1784.711B-2.27%69Hälsoteknik2
347.243B-6.53%1.800KIcke-energimineraler11
20.045M0.00%2.500KKonsumentservice1
1.253B0.00%2.258KFinans2
160.970B5.71%126Konsumentvaror1
120.889B-0.29%37.343KFinans5
3103.272B-2.02%228Elektronisk teknik2
98.870B0.00%4.512KKommunikationer1
14.012B0.54%111.888KIcke-energimineraler4
10366.222B0.71%1.062KElektronisk teknik2
122.581B2.92%26Konsumentvaror1
1.922B-2.03%902.845KProducenttillverkning1
Ladda fler