Aktiemarknadssektorer ‒ Peru

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Framtida utdelningsavkastning
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster2.183TPEN0.65%0.85%4812
Kommunikationer1.31TPEN5.70%2.82%3.122K24
Konsumentvaror2.718TPEN0.41%5.43%52313
Icke hållbara konsumentprodukter1.357TPEN2.84%−0.00%3859
Konsumentservice1.078TPEN0.22%2.16%47855
Distributionstjänster2.062BPEN11.92%0.00%53.171K11
Elektronisk teknik13.743TPEN0.86%3.66%28037
Energimineraler1.749TPEN3.27%1.90%3611
Finans7.528TPEN1.91%4.07%1.021K718
Hälsoteknik2.833TPEN2.30%−6.93%24424
Industriella tjänster885.765MPEN2.78%16.078K11
Diverse13
Icke-energimineraler698.457BPEN3.47%−1.27%4.01K426
Processindustrier2.179BPEN42.54%0.00%5.06K17
Producenttillverkning3.771BPEN0.58%0.62%16.791K34
Detaljhandel4.416TPEN0.01%6.84%6.222K22
Tekniska tjänster20.754TPEN0.37%7.73%56025
Transporter249.433BPEN1.78%16.42%1.547K33
Verktyg599.961BPEN2.30%−0.03%1.651K19