Aktiemarknadssektorer ‒ Peru

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Tekniska tjänster31.848 T PEN0.39%−1.67%12436
Elektronisk teknik21.051 T PEN0.38%−2.26%7726
Detaljhandel9.305 T PEN0.40%−2.37%30.096 K44
Finans4.263 T PEN2.91%−4.79%11.395 K717
Kommersiella tjänster3.921 T PEN0.63%+1.17%4513
Icke hållbara konsumentprodukter2.875 T PEN2.69%+0.54%598711
Hälsoteknik2.661 T PEN3.00%−5.15%19423
Konsumentvaror2.392 T PEN0.44%−2.87%1.099 K13
Producenttillverkning1.946 T PEN0.98%+9.93%3034
Energimineraler1.772 T PEN3.16%−0.70%16111
Hälsotjänster1.503 T PEN1.71%−4.79%411
Konsumentservice1.228 T PEN1.24%−2.80%18844
Kommunikationer1.145 T PEN6.64%−2.57%1.25 K34
Icke-energimineraler1.11 T PEN2.33%+0.42%5.408 K439
Transporter112.488 B PEN0.85%+13.38%25122
Verktyg29.544 B PEN5.92%−0.15%2.758 K17
Distributionstjänster2.687 B PEN9.77%0.00%290.574 K11
Processindustrier2.578 B PEN15.70%−0.46%3.949 K27
Industriella tjänster960.377 M PEN+4.48%92.699 K11
Diverse142