Aktiemarknadsindustrier ‒ Portugal

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
13.700M10.740.00%20Processindustrier1
476.021M3.661.08%493.511KTransporter1
21.161B0.41-2.57%562.787KVerktyg1
138.763M0.000.37%11.850KKonsumentservice2
71.962M-4.76%5.391KKonsumentservice1
933.483K0.00%5.050KKommersiella tjänster1
20.907B4.08-1.22%6.527MVerktyg3
520.467M2.99-0.48%226.193KIndustriella tjänster4
15.298B3.90-1.47%1.109MDetaljhandel2
141.664M2.42%22.300KKonsumentvaror1
1.186B2.24-0.34%125.378KProcessindustrier1
734.127M8.081.66%11.289KTekniska tjänster2
10.009B4.232.55%2.745MEnergimineraler1
2.208B0.62-1.95%63.678MFinans1
1.951B7.34-2.02%354.226KKommunikationer1
25.958M-2.69%5.769KKommersiella tjänster3
163.042M0.15%2.802KKonsumentservice4
25.334M-0.40%6.885KKonsumentservice1
4.994B8.07-3.08%1.336MProcessindustrier4
4.162B7.020.56%1.200KFinans2
242.528M2.360.00%8.827KKonsumentservice1
145.600M12.020.00%250Detaljhandel1
173.336M8.880.00%120Icke-energimineraler1
45.850M-1.41%708.750KKommunikationer1
Ladda fler