Aktiemarknadsindustrier ‒ Qatar

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Jordbruksvaror / Fräsning2.317B QAR−0.16%2.925MProcessindustrier1
Flygfrakt / kurirer10.951B QAR3.60%−0.89%1.657MTransporter1
Aluminium7.009B QAR7.17%−0.08%8.09MIcke-energimineraler1
Kemikalier: specialkemikalier20.089B QAR6.88%−0.63%1.53MProcessindustrier1
Konstruktionsmaterial4.437B QAR8.62%−0.09%348.247KIcke-energimineraler2
Dataprocesseringstjänster1.866B QAR−1.95%761.699KTekniska tjänster1
Varuhus759.049M QAR−0.60%2.686MDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel18.799B QAR5.56%−0.53%344.362KVerktyg1
Elektronisk utrustning / instrument312.363M QAR+1.72%370.944KElektronisk teknik1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion528.57M QAR6.30%+0.72%86.517KIndustriella tjänster1
Finansiella konglomerat6.992B QAR+1.34%4.65MFinans2
Livsmedel distributörer410.4M QAR−1.05%572.194KDistributionstjänster1
Livsmedel: specialiteter / godis3.774B QAR4.50%0.00%0Icke hållbara konsumentprodukter1
Sjukhus / vård administration1.552B QAR4.76%−0.51%248.28KHälsotjänster1
Industriella konglomerat1.424B QAR4.34%−0.80%26.222KProducenttillverkning1
Informationsteknologitjänster1.741B QAR85.17%+0.73%735.958KTekniska tjänster1
Investmentbanker / mäklare45.542B QAR4.27%−0.76%5.94MFinans4
Investmenthanterare1.483B QAR−0.60%1.099MFinans1
Stora banker48.737B QAR3.51%+0.29%1.424MFinans2
Sjöfart17.906B QAR4.02%−0.99%7.539MTransporter1
Distributörer av medicinska produkter5.436B QAR5.79%+0.55%32.247KDistributionstjänster2
Diverse kommersiella tjänster201.84M QAR3.72%−3.69%267.896KKommersiella tjänster1
Filmer / underhållning189.68M QAR1.99%0.00%0Konsumentservice1
Multilinjeförsäkring11.067B QAR1.01%−0.25%313.153KFinans5
Olje- och gasproduktion4.962B QAR3.75%+0.90%9.069MEnergimineraler1
Raffinering/marknadsföring av olja15.759B QAR5.68%+0.32%506.035KEnergimineraler1
Övrig transport1.791B QAR3.27%−0.85%311.961KTransporter1
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring1.88B QAR5.35%+0.18%433.26KFinans2
Fastighetsutveckling27.716B QAR0.76%+0.14%5.258MFinans4
Fastighetsfond10.736B QAR6.34%−0.33%2.664MFinans1
Regionala banker190.738B QAR3.93%+0.26%4.086MFinans4
Specialbutiker2.748B QAR3.37%−0.08%66.686KDetaljhandel1
Stål75.686B QAR8.79%−0.16%2.055MIcke-energimineraler1
Trådlös telekommunikation39.556B QAR4.55%+0.32%791.821KKommunikationer2