Aktiemarknadsindustrier ‒ Qatar

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
3.173B3.18-1.30%839.475KProcessindustrier1
11.722B2.883.79%788.912KTransporter1
9.118B4.903.42%18.632MIcke-energimineraler1
28.732B4.81-1.85%1.018MProcessindustrier1
5.177B6.19-2.19%431.452KIcke-energimineraler2
789.914M1.92%10.239MDetaljhandel1
18.700B4.710.53%326.994KVerktyg1
531.760M3.291.30%243.920KIndustriella tjänster1
6.871B0.05-0.32%12.625MFinans2
401.940M-0.76%484.653KDistributionstjänster1
4.243B3.99-2.64%18.555KIcke hållbara konsumentprodukter1
1.869B3.771.14%148.795KHälsotjänster1
1.488B3.830.35%165.589KProducenttillverkning1
3.924B0.003.64%1.021MTekniska tjänster1
57.607B3.870.31%8.125MFinans4
1.394B2.47%1.065MFinans1
63.802B2.49-0.31%1.891MFinans2
21.607B3.08-1.76%2.148MTransporter1
6.619B4.760.07%284.671KDistributionstjänster2
290.160M2.580.00%0Kommersiella tjänster1
195.647M1.930.00%0Konsumentservice1
3.588B4.35-1.16%116.776KFinans3
3.025B3.69%12.469MEnergimineraler1
18.205B4.150.99%1.435MEnergimineraler1
2.344B2.501.76%151.043KTransporter1
9.188B4.21-0.11%208.757KFinans3
36.821B0.533.07%10.989MFinans4
12.709B5.36-1.03%1.005MFinans1
207.557B2.90-0.28%2.046MFinans3
3.354B5.370.90%87.789KDetaljhandel1
93.352B6.483.63%3.258MIcke-energimineraler1
37.022B3.284.10%1.704MKommunikationer2
Ladda fler