Sector and Industry

Aktiemarknadssektorer ‒ Qatar

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster190.56M QAR3.94%−0.88%38K11
Kommunikationer43.733B QAR5.09%+0.81%3.096M12
Icke hållbara konsumentprodukter3.989B QAR4.25%+0.65%26.369K11
Konsumentservice182.771M QAR2.41%+0.03%57111
Distributionstjänster5.526B QAR0.00%+1.14%1.688M23
Elektronisk teknik339.066M QAR6.11%+0.73%558.243K11
Energimineraler20.208B QAR5.81%−0.01%1.926M22
Finans347.061B QAR3.90%−0.71%3.904M925
Hälsotjänster1.302B QAR4.76%+0.09%1.406M11
Industriella tjänster504.105M QAR0.00%+0.02%26.067K11
Icke-energimineraler89.97B QAR6.10%+0.18%3.484M34
Processindustrier26.168B QAR4.63%+3.08%19.918M22
Producenttillverkning1.354B QAR4.56%−1.79%1.86M11
Detaljhandel3.512B QAR3.62%+0.98%1.159M22
Tekniska tjänster3.644B QAR42.11%+0.25%720.145K22
Transporter36.401B QAR3.45%+0.78%3.411M33
Verktyg19.041B QAR4.97%+1.44%909.691K11