Om

Johannesburg Stock Exchange (JSE) är den största fondbörsen i Sydafrika och den största på den afrikanska kontinenten. Den grundades 1887 och har sitt huvudkontor i Johannesburg, landets största stad och säte för finanssektorn. JSE har en hög befogenhetsnivå och fastställer reglerna för notering och handel. Börsen övervakas av Financial Services Board, en finansövervakningsmyndighet. Elektronisk handel sker genom Millennium Exchange, ett handelssystem som utvecklats av Londonbörsen. På börsen, där det även handlas med obligationer, fonder (ETF:er) och derivat, finns idag 376 noterade bolag med ett börsvärde på 959 miljarder USD. JSE är medlem av Sustainable Stock Exchanges, ett projekt av FN.

Bland noteringarna finns välkända och aktivt handlade företag som Barclays Africa Group, Anglo American, Sasol, Naspers och Standard Bank. Huvudaktieindex är FTSE/JSE Top 40, som följer utvecklingen för de 40 största sydafrikanska bolagen vad beträffar investerbart börsvärde. Det skapades 2002 av ett joint venture mellan JSE och FTSE Group, och anses allmänt vara referensindex för den sydafrikanska aktiemarknaden. Indexets beståndsdelar screenas för behörighet och ses över periodiskt. En del av samma rubrikserie är det breda FTSE/JSE All Share-indexet (följer alla värdepapper på börslistan för större företag, main board) samt FTSE/JSE Large Cap-, Mid Cap- och Small Cap-indexen.