Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Börja handla

Aktiemarknadsindustrier ‒ Sydafrika

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
18.100B0.96%88.187KProcessindustrier8
41.430B-3.16%1.172MTransporter6
9.648B-3.74%1.693MVerktyg1
1.313B-1.69%109.946KIcke-energimineraler1
566.110M0.99%3.292KIcke hållbara konsumentprodukter2
153.783B-5.22%3.507MDetaljhandel5
5.371B-4.39%180.734KProducenttillverkning1
1947.687B-2.58%289.503KIcke hållbara konsumentprodukter2
447.789M-6.93%2.133MHälsoteknik1
275.734M7.36%10.873KKonsumentservice1
370.054M-4.17%809.498KProducenttillverkning1
51.302B-0.37%1.596MKonsumentservice1
16.013B-7.17%2.042MKonsumentservice2
20.895B-3.08%204.327KProcessindustrier2
308.990B-4.09%2.100MProcessindustrier4
Kol
36.164B-5.35%1.105MEnergimineraler3
122.831M-10.00%501.006KElektronisk teknik1
13.927B-5.42%4.054MIcke-energimineraler2
7.478B-1.31%1.265MProcessindustrier3
94.467B-5.09%11.976MDetaljhandel2
97.813B-1.64%990.299KDetaljhandel2
22.557B-2.49%5.100KVerktyg1
243.932M-3.23%650Producenttillverkning1
876.775M-0.29%319.142KElektronisk teknik2
78.556M-2.86%126.000KElektronisk teknik1
1.641B-4.00%237.263KDistributionstjänster1
2.828B5.04%242Detaljhandel1
25.883B-4.35%3.689MIndustriella tjänster8
58.299B-2.74%1.606MFinans5
244.476B-7.14%10.311MFinans20
96.206B-7.81%1.614MDistributionstjänster1
129.950B-3.80%1.588MDetaljhandel3
106.917B-4.60%735.101KIcke hållbara konsumentprodukter5
20.188B0.13%70.354KIcke hållbara konsumentprodukter3
26.059B-3.41%1.203MIcke hållbara konsumentprodukter1
36.369B2.27%4.934MVerktyg1
504.460M-9.11%9.358KKonsumentvaror1
97.615B-4.79%5.608MHälsotjänster4
12.602B-11.54%2.240MKonsumentservice3
13.840M0.00%3.000KIcke hållbara konsumentprodukter1
57.185B-6.66%563.682KTekniska tjänster12
3.748B-0.16%324.928KEnergimineraler1
1049.406B0.36%832.634KTekniska tjänster1
101.993B-5.20%2.785MFinans5
220.957B-4.82%959.784KFinans10
25.921B1.81%1.045MDiverse83
107.034B-6.73%2.505MFinans2
405.696B-7.46%20.334MFinans2
23.876B-3.32%548.923KKommunikationer3
8.398B-4.42%444.059KTransporter3
3.225B-0.36%270.528KHälsotjänster1
785.735M-0.51%484.785KProducenttillverkning1
16.835B-2.58%807.371KDiverse3
18.468B-5.07%210.288KKommersiella tjänster8
60.697B-5.73%3.617MFinans1
2.448B-20.00%30.000KEnergimineraler1
6.996B-4.64%77.863KKonsumentservice1
4664.200B-2.21%1.887MIcke-energimineraler16
1.465B-3.81%1.585KTransporter1
2736.389B1.65%1.541MTekniska tjänster4
1.096B1.97%111.766KKommersiella tjänster3
104.109B-3.92%931.882KHälsoteknik3
678.215B-0.55%4.226MIcke-energimineraler14
27.359B-3.03%214.400KFinans1
3.246B-2.13%81.430KKonsumentservice1
207.439B-2.28%1.074MProcessindustrier2
146.884B-2.01%1.098MFinans13
294.965B-3.97%10.530MFinans30
615.901B-6.48%3.324MFinans4
3.342B2.23%253.151KKonsumentservice3
101.410B-5.31%1.206MDetaljhandel8
144.027B-0.90%517.694KIcke-energimineraler3
700.857M0.85%408.436KElektronisk teknik2
4.524B8.46%112.823KProcessindustrier3
1264.670B-0.10%1.518MIcke hållbara konsumentprodukter1
95.507B-3.59%930.107KDistributionstjänster11
510.170B-2.68%3.218MKommunikationer3
Ladda fler