Aktiemarknadsindustrier ‒ Sydafrika

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Dividend yield FWD %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster3.237B ZAR11.36%2.52%41.01KKommersiella tjänster2
Jordbruksvaror / Fräsning12.392B ZAR3.99%2.14%127.509KProcessindustrier7
Flygfrakt / kurirer25.078B ZAR5.18%1.70%5.508MTransporter4
Alternativ kraftproduktion18.253B ZAR76.97%0.84%1.653MVerktyg1
Aluminium940.524M ZAR0.34%117.423KIcke-energimineraler1
Kläder / skodon detaljhandel190.799B ZAR5.51%1.26%6.737MDetaljhandel7
Drycker: med alkohol2.097T ZAR1.03%0.60%501.425KIcke hållbara konsumentprodukter1
Radio/TV228.55M ZAR10.94%−0.06%61Konsumentservice1
Kabel- / satellit-TV42.14B ZAR5.73%2.88%794.274KKonsumentservice1
Kasinon / spel13.076B ZAR6.96%0.48%358.972KKonsumentservice1
Kemikalier: jordbruk10.173B ZAR13.03%−1.22%281.979KProcessindustrier1
Kemikalier: större diversifierad307.231B ZAR11.44%0.80%1.025MProcessindustrier2
Kol41.633B ZAR15.83%−0.05%523.657KEnergimineraler4
Konstruktionsmaterial11.981B ZAR1.90%−0.42%1.225MIcke-energimineraler4
Containrar / förpackningar152.742B ZAR4.88%0.35%1.129MProcessindustrier4
Apotekskedjor83.432B ZAR2.69%0.48%1.442MDetaljhandel3
Elektriska produkter3.801B ZAR0.32%1.73%40.026KProducenttillverkning2
Elektroniska komponenter944.807M ZAR4.63%3.11%4.479KElektronisk teknik1
Elektronikdistributörer96.648M ZAR−8.33%937.47KDistributionstjänster1
Butiker för elektronik / vitvaror1.998B ZAR7.42%4.00%20.234KDetaljhandel1
Elektronik / vitvaror9.418B ZAR5.20%−0.37%129.66KKonsumentvaror1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion14.876B ZAR2.41%−0.84%67.577KIndustriella tjänster8
Finans / Uthyrning / Leasing33.572B ZAR2.94%2.35%279.211KFinans5
Finansiella konglomerat1.976T ZAR0.45%−0.04%897.035KFinans19
Livsmedel distributörerDistributionstjänster1
Livsmedelsbutiker127.376B ZAR3.34%2.10%2.086MDetaljhandel3
Livsmedel: större diversifierade29.53B ZAR6.00%−0.63%711.513KIcke hållbara konsumentprodukter3
Livsmedel: kött / fisk / mejeri16.814B ZAR4.52%−0.04%106.401KIcke hållbara konsumentprodukter2
Livsmedel: specialiteter / godis22.926B ZAR7.27%−0.27%1.553MIcke hållbara konsumentprodukter2
Hemförbättringskedjor18.386B ZAR5.17%3.42%52.668KDetaljhandel2
Sjukhus / vård administration137.708B ZAR1.03%−0.01%7.75MHälsotjänster4
Hotell / resorts / kryssningslinjer18.497B ZAR4.56%1.47%253.229KKonsumentservice3
Industriella specialiteter27.921B ZAR2.64%2.28%611.378KProcessindustrier2
Informationsteknologitjänster48.406B ZAR9.50%3.05%327.056KTekniska tjänster9
Integrerad olja2.743B ZAR0.37%334.792KEnergimineraler1
Internetprogramvara / tjänster647.017B ZAR0.21%−0.51%656.609KTekniska tjänster1
Investmentbanker / mäklare313.592B ZAR6.59%1.12%1.588MFinans6
Investmenthanterare282.097B ZAR5.66%0.77%726.738KFinans10
Investmentbolag / aktiefond3.253B ZAR12.37%−4.02%12.336KDiverse87
Livs- / sjukförsäkring116.512B ZAR1.34%2.04%1.481MFinans2
Stora banker481.037B ZAR6.60%0.97%16.135MFinans2
Stora telekommunikationer13.477B ZAR2.19%1.556MKommunikationer2
Sjöfart9.371B ZAR3.31%−1.12%433.794KTransporter2
Metallfabrikation781.988M ZAR0.00%0.90%8.647KProducenttillverkning1
Diverse kommersiella tjänster22.758B ZAR3.54%−0.34%601.488KKommersiella tjänster8
Övrig tillverkning568.246M ZAR5.13%4.79%2.531KProducenttillverkning1
Filmer / underhållning18.075B ZAR0.22%−1.62%27.228KKonsumentservice1
Multilinjeförsäkring80.111B ZAR3.69%1.81%978.612KFinans2
Raffinering/marknadsföring av olja2.927B ZAR0.00%3KEnergimineraler1
Övriga konsumenttjänster4.61B ZAR1.44%−0.26%193.371KKonsumentservice1
Övriga konsumentspecialiteter1.76T ZAR2.41%−0.33%275.822KKonsumentvaror1
Övriga metaller / mineraler1.632T ZAR7.67%−0.07%1.429MIcke-energimineraler20
Övrig transport1.468B ZAR11.29%−0.99%18.561KTransporter1
Paketerad programvara19.206B ZAR2.65%3.26%1.809KTekniska tjänster3
Personaltjänster969.453M ZAR3.83%0.33%36.18KKommersiella tjänster3
Läkemedel: generiska241.262M ZAR0.00%2KHälsoteknik1
Läkemedel: större86.858B ZAR2.11%0.69%731.267KHälsoteknik3
Ädelmetaller651.633B ZAR2.84%−0.83%3.388MIcke-energimineraler7
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring113.046B ZAR6.59%1.72%4.297MFinans1
Förlag: Böcker / tidskrifter3.557B ZAR5.05%−2.42%12.796KKonsumentservice1
Massa och papper25.384B ZAR5.87%−0.79%1.135MProcessindustrier1
Fastighetsutveckling137.265B ZAR7.47%0.94%1.052MFinans11
Fastighetsfond308.81B ZAR6.84%1.08%3.085MFinans32
Regionala banker520.82B ZAR6.25%0.94%3.805MFinans3
Restauranger144.392B ZAR1.98%−4.60%2.108MKonsumentservice2
Specialbutiker90.727B ZAR3.60%1.46%1.617MDetaljhandel4
Special telekommunikationer446.387M ZAR14.17%1.41KKommunikationer1
Stål3.017T ZAR9.06%0.82%594.281KIcke-energimineraler4
Tobak1.384T ZAR8.98%1.25%1.505MIcke hållbara konsumentprodukter1
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner1.415B ZAR6.08%1.35%24.583KProducenttillverkning1
Grossistdistributörer1.356T ZAR8.09%0.11%1.624MDistributionstjänster13
Trådlös telekommunikation444.918B ZAR4.25%2.19%3.153MKommunikationer2