Aktiemarknadsindustrier ‒ Sydafrika

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
18.480B4.780.41%99.137KProcessindustrier8
28.192B1.972.33%1.246MTransporter5
33.110B7.411.84%403.510KVerktyg1
1.557B5.64%519.635KIcke-energimineraler1
162.768B3.362.37%2.788MDetaljhandel4
1797.803B0.651.54%130.542KIcke hållbara konsumentprodukter2
234.142M6.0317.25%78.236KKonsumentservice1
246.703M7.14%473.000KProducenttillverkning1
54.901B4.402.52%841.238KKonsumentservice1
20.410B-0.22%807.743KKonsumentservice2
23.324B4.222.06%511.792KProcessindustrier2
478.447B0.012.65%1.236MProcessindustrier3
Kol
50.517B15.55-0.13%730.382KEnergimineraler4
219.342M0.004.17%430.908KElektronisk teknik1
13.355B1.92-1.36%1.318MIcke-energimineraler2
7.211B1.760.15%1.766MProcessindustrier3
81.457B2.011.39%4.630MDetaljhandel2
98.748B1.651.59%869.826KDetaljhandel2
28.039B3.20%139.545KVerktyg1
5.488B3.491.44%375.314KProducenttillverkning2
1.012B5.55-0.37%4.820KElektronisk teknik2
112.397M0.00%89.334KElektronisk teknik1
2.057B1.551.98%283.517KDistributionstjänster1
2.840B2.485.88%1.180KDetaljhandel1
20.310B1.971.52%414.785KIndustriella tjänster8
56.059B2.200.26%1.326MFinans6
248.072B4.451.58%8.022MFinans18
106.031B2.213.59%969.351KDistributionstjänster1
137.315B3.112.33%1.638MDetaljhandel3
106.657B2.052.24%1.110MIcke hållbara konsumentprodukter5
16.943B5.010.58%58.153KIcke hållbara konsumentprodukter3
20.727B7.083.31%915.700KIcke hållbara konsumentprodukter1
1355.094B3.970.26%3.739MVerktyg1
101.390B1.722.80%3.658MHälsotjänster4
21.007B6.26%574.307KKonsumentservice3
27.681M0.00%100.000KIcke hållbara konsumentprodukter1
45.699B3.26-1.75%192.412KTekniska tjänster10
4.528B-1.46%115.244KEnergimineraler1
637.573B0.434.80%841.856KTekniska tjänster1
119.029B4.77-4.79%2.789MFinans5
189.838B5.080.96%1.296MFinans8
21.129B2.011.00%152.658KDiverse82
109.723B0.652.93%2.031MFinans2
502.065B4.762.88%7.860MFinans2
21.770B1.51%1.493MKommunikationer3
11.913B5.759.29%1.169MTransporter2
2.563B7.640.00%51.105KHälsotjänster1
747.343M0.96%8.344KProducenttillverkning1
19.186B0.05%379.357KDiverse3
19.092B3.93-0.16%1.464MKommersiella tjänster8
42.162B1.671.52%3.075MFinans1
2.702B-16.67%38.450KEnergimineraler1
5.866B0.84-0.41%213.488KKonsumentservice1
1801.376B5.842.79%794.402KIcke-energimineraler14
1.537B9.810.00%16.550KTransporter1
1066.937B0.324.73%1.073MTekniska tjänster4
963.892M-5.20%1.661KKommersiella tjänster2
142.405M0.00%150.000KHälsoteknik1
77.486B1.902.80%865.495KHälsoteknik3
683.393B5.553.86%3.167MIcke-energimineraler13
31.138B4.332.04%62.907KFinans1
3.653B5.000.00%2.400KKonsumentservice1
177.345B2.981.18%977.256KProcessindustrier2
121.840B16.572.57%1.279MFinans13
296.805B6.371.96%4.343MFinans31
780.964B4.380.91%1.581MFinans4
2.799B1.471.81%11.890KKonsumentservice3
145.411B3.671.80%1.185MDetaljhandel9
2618.769B11.67-0.31%588.827KIcke-energimineraler4
161.080M0.00%197.974KElektronisk teknik1
4.329B9.224.34%6.830KProcessindustrier2
1615.286B6.080.30%1.083MIcke hållbara konsumentprodukter1
82.424B4.732.58%825.425KDistributionstjänster12
527.269B3.791.71%3.836MKommunikationer3
Ladda fler