Aktiemarknadsindustrier ‒ Spanien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster71.193M EUR−0.56%400Kommersiella tjänster1
Rymd & försvar102.366B EUR1.39%−3.00%6.554KElektronisk teknik1
Jordbruksvaror / Fräsning2.654B EUR2.68%0.68%13.805KProcessindustrier3
Flygfrakt / kurirer3.291B EUR4.68%−0.72%52.949KTransporter1
Flygbolag8.843B EUR−2.05%7.537MTransporter1
Alternativ kraftproduktion12.217B EUR1.53%−1.51%162.408KVerktyg6
Kläder / skodon235.273M EUR−2.05%9.307KIcke hållbara konsumentprodukter2
Kläder / skodon detaljhandel111.394B EUR1.80%−0.98%1.423MDetaljhandel1
Bildelar: OEM5.48B EUR2.57%−1.71%129.877KProducenttillverkning3
Drycker: med alkohol21.302M EUR1.74%0.00%170Icke hållbara konsumentprodukter1
Drycker: alkoholfria27.597B EUR2.88%0.17%214Icke hållbara konsumentprodukter1
Bioteknik162.903M EUR−0.32%16.933KHälsoteknik3
Radio/TV2.401B EUR9.95%0.36%34.143KKonsumentservice3
Kemikalier: specialkemikalier3.212B EUR3.15%0.00%3.106KProcessindustrier2
Containrar / förpackningar5.272B EUR1.96%−0.27%14.288KProcessindustrier2
Elektroniska hjälpmedel142.723B EUR4.00%−1.54%1.141MVerktyg8
Elektronisk utrustning / instrument4.383M EUR−4.88%600Elektronisk teknik1
Elektronisk produktionsutrustning327.141M EUR−2.65%122.586KElektronisk teknik2
Elektronikdistributörer18.564M EUR1.34%6.18%4.11KDistributionstjänster1
Butiker för elektronik / vitvaror13.896B EUR0.44%1.57%0Detaljhandel1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion51.787B EUR2.24%−1.44%392.301KIndustriella tjänster16
Miljötjänster5.433B EUR3.38%0.18%16.96KIndustriella tjänster2
Finans / Uthyrning / Leasing294.004M EUR0.46%−0.23%7.36KFinans3
Finansiella konglomerat1.708B EUR0.00%0.00%0Finans2
Livsmedelsbutiker789.575M EUR−0.74%6.398MDetaljhandel1
Livsmedel: kött / fisk / mejeri9.8M EUR−3.23%27.583KIcke hållbara konsumentprodukter1
Gasdistributörer4.333B EUR8.60%−1.69%241.26KVerktyg1
HeminredningKonsumentvaror1
Hem byggnadsindustrin203.083M EUR2.37%−2.90%29.72MKonsumentvaror2
Sjukhus / vård administration348.894M EUR4.92%−1.40%1.592KHälsotjänster1
Hotell / resorts / kryssningslinjer3.146B EUR−1.29%190.488KKonsumentservice2
Industriella konglomerat245.148M EUR2.15%−1.33%928Producenttillverkning1
Industrimaskiner238.919M EUR0.94%0.28%1.43MProducenttillverkning2
Informationsteknologitjänster31.147B EUR0.99%−1.12%231.598KTekniska tjänster6
Integrerad olja109.698B EUR33.56%−1.01%415.709KEnergimineraler2
Internetprogramvara / tjänster87.232M EUR2.70%1.768KTekniska tjänster1
Investmentbanker / mäklare357.084M EUR7.14%−1.72%4.016KFinans1
Investmenthanterare3.08B EUR1.63%−0.59%8.043KFinans3
Investmentbolag / aktiefondDiverse5
Stora banker117.715B EUR3.41%−1.05%7.889MFinans7
Stora telekommunikationer12.431M EUR1.92%211Kommunikationer1
Distributörer av medicinska produkter5.252M EUR0.00%0Distributionstjänster1
Medicinska specialistområden255.239M EUR1.97%−0.33%684Hälsoteknik2
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster346.023M EUR−1.37%8.361KHälsotjänster2
Metallfabrikation76.687M EUR1.06%0.00%70Producenttillverkning2
Diverse kommersiella tjänster3.541B EUR2.25%−0.39%124.268KKommersiella tjänster10
Övrig tillverkning151.987M EUR2.41%−0.64%7.14KProducenttillverkning2
Filmer / underhållning8.292M EUR0.00%4.555KKonsumentservice2
Multilinjeförsäkring10.653B EUR4.66%−0.37%401.78KFinans3
Olje- och gasproduktion35.024M EUR0.00%0Energimineraler1
Övriga konsumenttjänster1.65B EUR2.27%−0.18%22.344KKonsumentservice2
Övriga metaller / mineraler806.779M EUR−7.07%161.849KIcke-energimineraler3
Övrig transport21.555B EUR2.68%−1.74%44.467KTransporter1
Paketerad programvara168.583M EUR−0.72%8.408KTekniska tjänster3
Personaltjänster18.162M EUR2.25%−2.67%13.782KKommersiella tjänster1
Läkemedel: större13.888B EUR0.71%−1.81%317.046KHälsoteknik6
Läkemedel: övriga728.443M EUR1.66%−3.55%30.89KHälsoteknik2
Förlag: Böcker / tidskrifter377.422M EUR−1.60%53.751KKonsumentservice1
Förlag: tidningar81.923M EUR5.45%0.00%4.216KKonsumentservice1
Massa och papper759.583M EUR0.00%0.38%282.517KProcessindustrier1
Fastighetsutveckling7.24B EUR2.90%−0.36%42.665KFinans34
Fastighetsfond13.243B EUR3.16%−0.54%227.127KFinans29
Rekreationsprodukter3.583B EUR0.00%−0.95%334.973KKonsumentvaror1
Regionala banker27.08B EUR5.17%0.19%4.767MFinans1
Restauranger1.288B EUR−0.33%1.526KKonsumentservice1
Halvledartillverkare300.149M EUR0.48%1.065KElektronisk teknik3
Special telekommunikationer49.108B EUR2.92%−1.24%2MKommunikationer2
Stål83.195B EUR0.79%−3.91%103.044KIcke-energimineraler7
Tobak379.136M EUR3.44%2.72%19.652KIcke hållbara konsumentprodukter1
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner1.55B EUR2.14%−1.78%45.898KProducenttillverkning2
Grossistdistributörer394.006M EUR1.37%1.63%2.291KDistributionstjänster2
Trådlös telekommunikation53.874B EUR2.95%1.17%3Kommunikationer3