Aktiemarknadsindustrier ‒ Spanien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
88.791M0.00%0Kommersiella tjänster1
86.869B1.360.36%1.209KElektronisk teknik1
2.546B2.79-0.41%49.750KProcessindustrier3
3.074B4.380.34%164.747KTransporter1
7.766B-0.10%5.667MTransporter1
16.542B0.45-0.02%184.938KVerktyg5
78.073B4.29-1.00%1.968MIcke hållbara konsumentprodukter3
5.010B1.78-1.14%230.116KProducenttillverkning3
17.498M2.200.00%125Icke hållbara konsumentprodukter1
23.184B3.19-1.86%655Icke hållbara konsumentprodukter1
155.300M-0.96%132.976KHälsoteknik3
2.093B3.66-1.32%325.726KKonsumentservice4
3.411B5.60-0.11%8.175KProcessindustrier2
32.535M0.00%0Kommersiella tjänster1
5.207B1.850.95%35.916KProcessindustrier2
138.710B3.980.15%3.937MVerktyg9
12.265B-0.11%1.139MProducenttillverkning1
4.917M0.00%0Elektronisk teknik1
453.097M2.03%224.790KElektronisk teknik2
20.860M1.78-1.91%5.085KDistributionstjänster1
11.410B0.50-1.78%457Detaljhandel1
74.623B2.05-0.78%723.416KIndustriella tjänster17
3.874B3.65-1.01%17.458KIndustriella tjänster2
282.705M-1.34%1.484KFinans3
2.004B0.00-0.01%75Finans6
818.603M-1.42%8.187MDetaljhandel1
11.323M1.14%120.822KIcke hållbara konsumentprodukter1
4.529B7.99-1.13%928.842KVerktyg1
%Konsumentvaror1
292.599M1.54-1.33%15.956MKonsumentvaror3
295.908M4.601.10%2.264KHälsotjänster1
2.492B0.26%342.250KKonsumentservice2
269.858M0.00-0.24%1.966KProducenttillverkning1
140.276M1.400.38%262.074KProducenttillverkning2
25.334B0.09-1.70%624.819KTekniska tjänster5
84.088B0.41-1.13%899.670KEnergimineraler2
117.075M0.00%270Tekniska tjänster1
495.310M5.46-0.39%842Finans1
2.792B3.73-0.52%9.383KFinans3
%Diverse5
115.729B2.00-0.18%19.490MFinans8
11.727M3.800.00%0Kommunikationer1
9.702M-4.67%200Distributionstjänster1
238.056M0.00-0.72%426Hälsoteknik2
461.027M-1.28%14.957KHälsotjänster2
82.078M0.990.00%111Producenttillverkning2
3.138B3.26-1.83%214.943KKommersiella tjänster9
160.985M2.91-0.76%3.003KProducenttillverkning2
6.566M-0.46%5.139KKonsumentservice2
10.164B4.69-0.94%1.575MFinans3
30.709M0.450.00%0Energimineraler1
1.356B2.30-1.06%40.593KKonsumentservice2
1.580B-0.05%71.366KIcke-energimineraler3
18.870B0.36%157.734KTransporter1
180.546M-1.28%4.036KTekniska tjänster3
25.786M0.00%0Kommersiella tjänster1
11.734B0.76-3.38%1.284MHälsoteknik6
1.375B0.88-0.78%49.140KHälsoteknik2
247.174M-4.33%111.629KKonsumentservice1
84.558M5.16-1.70%11.057KKonsumentservice1
705.293M0.00-1.03%774.697KProcessindustrier1
8.173B4.74-0.09%12.558KFinans34
14.289B3.79-0.40%311.273KFinans26
2.671B0.00-2.99%742.392KKonsumentvaror1
25.574B3.49-0.41%6.776MFinans1
919.752M-1.54%870Konsumentservice1
20.380B6.781.19%11.563MKommunikationer1
99.094B0.95-0.41%49.089KIcke-energimineraler7
409.378M3.02-0.90%3.077KIcke hållbara konsumentprodukter1
1.381B2.56-1.38%92.392KProducenttillverkning2
360.987M1.800.00%316Distributionstjänster2
56.331B2.400.00%1.202KKommunikationer3
Ladda fler