Aktiemarknadssektorer ‒ Spanien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster3.622B EUR2.21%−0.18%41.069K312
Kommunikationer100.386B EUR3.00%−0.90%431.768K36
Konsumentvaror3.811B EUR0.13%1.05%5.766M34
Icke hållbara konsumentprodukter28.045B EUR2.89%0.16%54056
Konsumentservice8.919B EUR3.15%−0.16%47.823K712
Distributionstjänster429.389M EUR1.31%0.17%8.609K34
Elektronisk teknik98.421B EUR1.44%−0.77%1.233K47
Energimineraler108.546B EUR33.60%0.83%150.712K23
Finans203.527B EUR3.25%0.09%3.83M982
Hälsotjänster690.173M EUR2.49%−0.31%6.418K23
Hälsoteknik14.53B EUR0.80%−0.56%99.811K413
Industriella tjänster56.114B EUR2.39%−0.82%215.233K218
Diverse15
Icke-energimineraler81.706B EUR0.81%−2.53%73.03K210
Processindustrier11.947B EUR2.30%−0.15%30.858K48
Producenttillverkning7.625B EUR2.44%−0.68%81.528K612
Detaljhandel124.445B EUR1.66%0.15%249.267K33
Tekniska tjänster30.757B EUR1.00%−1.28%102.461K310
Transporter32.832B EUR2.23%−0.61%906.607K33
Verktyg154.792B EUR4.05%−1.14%335.783K315