Aktiemarknadssektorer ‒ Tunisien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Framtida utdelningsavkastning
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster19.238MTND0.00%6522
Konsumentvaror267.575MTND5.56%3.90%8.468K22
Icke hållbara konsumentprodukter4.367BTND4.18%1.53%5.75K55
Distributionstjänster880.008MTND4.73%−0.62%2.426K36
Elektronisk teknik563.036MTND3.28%0.37%5.187K12
Finans12.924BTND4.27%0.06%3.213K827
Hälsoteknik245.16MTND5.30%3.51%5.912K12
Industriella tjänster140.05MTND3.25%−0.78%48.73K24
Icke-energimineraler940.898MTND1.44%−0.69%10.715K34
Processindustrier2.243BTND3.75%2.07%63347
Producenttillverkning316.031MTND5.45%−0.03%2.601K46
Detaljhandel1.289BTND5.08%0.24%9747
Tekniska tjänster86.614MTND7.00%0.00%2.39K11
Transporter179.948MTND6.27%0.70%4.745K23