Aktiemarknadssektorer ‒ Tunisien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster18.612M TND+0.22%5922
Konsumentvaror155.928M TND6.29%+2.65%6.359K22
Icke hållbara konsumentprodukter3.841B TND5.50%−0.04%2.631K44
Distributionstjänster867.306M TND4.59%−0.63%5.335K36
Elektronisk teknik669.686M TND2.10%+0.02%2.089K12
Finans12.664B TND5.68%+0.02%4.175K1129
Hälsoteknik245.806M TND6.11%−0.79%3.86K12
Industriella tjänster79.903M TND6.99%+0.67%66223
Diverse11
Icke-energimineraler1.006B TND1.97%−0.20%18.57K34
Processindustrier2.124B TND4.17%+1.89%3.316K36
Producenttillverkning285.985M TND5.79%−0.87%4.488K45
Detaljhandel1.383B TND7.03%+2.61%87347
Tekniska tjänster77.273M TND8.63%+1.73%1.9K11
Transporter219.548M TND6.72%−2.60%2.158K23