Sector and Industry

Aktiemarknadssektorer ‒ Tunisien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster17.355M TND−4.14%24122
Konsumentvaror139.431M TND7.03%−2.25%5.013K22
Icke hållbara konsumentprodukter3.847B TND5.49%+0.54%26.569K44
Distributionstjänster846.661M TND4.70%+1.00%13.093K36
Elektronisk teknik680.401M TND2.07%−0.09%1.476K12
Finans14.272B TND5.56%+0.52%4.156K1129
Hälsoteknik224.96M TND6.67%−0.43%17.7K11
Industriella tjänster80.007M TND6.98%+0.99%3.433K22
Icke-energimineraler988.797M TND2.00%+1.56%81.412K34
Processindustrier2.125B TND4.17%−0.21%4.914K36
Producenttillverkning262.792M TND6.30%−0.65%7.849K45
Detaljhandel1.351B TND7.35%+0.09%3.021K47
Tekniska tjänster65.506M TND10.19%+1.48%1.31K11
Transporter229.803M TND6.42%−0.41%7.142K23