Aktiemarknadsindustrier ‒ Turkiet

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
33.470B-1.48%9.818MElektronisk teknik1
9.163B-1.01%186.179KProcessindustrier9
76.020M-2.06%9.428KTransporter1
26.136B1.74%52.661MTransporter2
4.723B0.75%3.501MVerktyg4
531.525M-1.97%862.487KIcke-energimineraler1
7.132B-0.75%1.770MIcke hållbara konsumentprodukter11
12.870B-0.75%180.620KProducenttillverkning6
12.414B-0.84%349.417KKonsumentvaror3
17.121B-1.78%720.689KIcke hållbara konsumentprodukter2
26.723B-1.93%701.419KIcke hållbara konsumentprodukter5
885.600M-3.14%1.607MHälsoteknik1
7.615B-0.93%637.845KProducenttillverkning6
2.592B0.72%392.052KProcessindustrier2
8.580B1.85%10.518MProcessindustrier2
33.548B-1.10%16.769MProcessindustrier6
5.696B-2.95%8.996MKommersiella tjänster3
520.665M-1.84%408.920KElektronisk teknik1
477.750M5.00%781.832KElektronisk teknik1
272.957M-5.86%3.221MElektronisk teknik1
35.139B-0.23%1.856MIcke-energimineraler17
9.524B-1.54%485.450KProcessindustrier12
%Tekniska tjänster1
685.200M-4.67%1.405MDetaljhandel1
39.039B-1.96%3.791MDetaljhandel1
38.000B-1.61%7.853MVerktyg12
11.652B-0.08%1.036MProducenttillverkning6
436.562M-1.40%306.302KElektronisk teknik2
2.916B-1.96%1.141MDistributionstjänster5
1.214B0.67%5.347MDetaljhandel1
40.667B0.14%5.324MKonsumentvaror4
70.595B1.02%3.295MIndustriella tjänster10
5.646B2.17%10.410MIndustriella tjänster1
16.112B-1.86%1.773MFinans11
35.412B-1.83%24.947MFinans8
161.250M2.06%7.946MDistributionstjänster1
18.577B-3.37%3.346MDetaljhandel4
689.617M0.49%1.750MIcke hållbara konsumentprodukter2
1.799B-1.47%1.152MIcke hållbara konsumentprodukter3
61.454B-1.90%619.239KIcke hållbara konsumentprodukter17
996.180M-1.82%997.189KIcke-energimineraler2
5.276B-0.90%661.148KVerktyg3
30.851B-0.62%57.702MKonsumentvaror7
880.000M-1.12%9.356MKonsumentvaror1
6.052B-0.99%740.390KHälsotjänster4
8.814B1.95%3.912MKonsumentservice11
261.660M-2.50%560.029KIcke hållbara konsumentprodukter2
3.352B0.30%18.651MProducenttillverkning1
3.785B-0.62%739.206KProducenttillverkning6
7.748B-0.32%1.468MProcessindustrier8
6.598B-0.50%319.032KTekniska tjänster4
2.928B-2.25%4.924MEnergimineraler1
12.073B-0.91%3.394MFinans10
39.925B-2.71%281.701KFinans10
14.762B-1.12%4.012MDiverse18
7.189B-1.43%405.733KFinans3
131.102B0.03%16.807KFinans2
468.007M-3.24%323.585KKommunikationer1
561.120M-0.96%95.295KTransporter1
351.000M-2.50%3.188MKonsumentservice1
5.167B-1.89%1.522MDistributionstjänster1
900.360M0.46%953.053KHälsoteknik2
25.653B-1.84%15.471MProducenttillverkning10
1.251B-3.16%11.134MDiverse2
4.197B-0.96%2.196MKommersiella tjänster5
979.829M-2.19%230.169KProducenttillverkning4
89.663B-1.07%1.203MKonsumentvaror4
8.150B-1.19%13.843MKonsumentservice5
1.521B0.86%33.332KFinans1
561.426M-1.97%1.415MProducenttillverkning1
97.312B-1.84%10.126MEnergimineraler2
222.187M-2.47%4.041MKonsumentservice1
174.593M0.08%41.859KKonsumentvaror1
3.028B1.89%3.219MIcke-energimineraler3
13.320B4.13%7.869MTransporter2
1.976B-2.11%603.176KTekniska tjänster6
5.927B-1.74%3.791MHälsoteknik3
4.304B-2.80%426.375KHälsoteknik1
14.228B-1.69%1.754MIcke-energimineraler1
10.673B-1.01%3.817MFinans3
412.699M-0.09%11.930KKonsumentservice1
2.222B-0.30%8.422MKonsumentservice2
736.050M-1.06%309.301KProcessindustrier1
7.544B-0.18%6.148MFinans10
52.273B-1.39%27.392MFinans27
629.842M-1.99%69.292KKonsumentvaror1
185.171B-2.61%103.914MFinans10
7.036B-0.75%27.050KKonsumentservice2
1.042B-0.54%488.712KDetaljhandel2
25.375B-0.96%13.889MKommunikationer1
97.067B-0.11%17.073MIcke-energimineraler7
2.662B2.29%1.156MElektronisk teknik2
52.038B-0.49%4.763MProcessindustrier18
1.304B1.53%2.712MTransporter1
14.746B-1.09%16.229MProducenttillverkning5
7.708B-3.05%1.169MDistributionstjänster6
33.620B-0.13%9.846MKommunikationer1
Ladda fler