Aktiemarknadsindustrier ‒ Turkiet

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster2.073B TRY2.77%1.75%261.045KKommersiella tjänster2
Rymd & försvar207.53B TRY0.23%2.87%29.724MElektronisk teknik2
Jordbruksvaror / Fräsning63.416B TRY0.63%1.13%3.211MProcessindustrier13
Flygfrakt / kurirer17.818B TRY0.88%342.486KTransporter2
Flygbolag390.502B TRY1.78%14.702MTransporter2
Alternativ kraftproduktion200.376B TRY0.23%3.82%6.784MVerktyg11
Aluminium3.948B TRY7.49%537.558KIcke-energimineraler2
Kläder / skodon38.178B TRY1.38%2.52%904.627KIcke hållbara konsumentprodukter9
Kläder / skodon detaljhandelDetaljhandel1
Bildelar: OEM81.407B TRY0.58%1.52%211.635KProducenttillverkning8
Eftermarknad för bilar33.894B TRY3.24%1.45%834.038KKonsumentvaror2
Drycker: med alkohol20.641B TRY0.00%0.00%2.71KIcke hållbara konsumentprodukter1
Drycker: alkoholfria217.155B TRY1.02%0.59%538.444KIcke hållbara konsumentprodukter6
Bioteknik4.044B TRY3.24%0.38%5.352MHälsoteknik2
Byggprodukter84.198B TRY0.11%7.25%12.08MProducenttillverkning7
Kemikalier: jordbruk11.284B TRY0.69%1.85%1.657MProcessindustrier3
Kemikalier: större diversifierad73.439B TRY0.16%2.35%17.187MProcessindustrier2
Kemikalier: specialkemikalier191.921B TRY0.01%1.07%12.227MProcessindustrier6
Kommersiell tryckning / formulär2.628B TRY0.00%0.75%495.512KKommersiella tjänster3
DatorkommunikationElektronisk teknik1
Datorbehandling hårdvara2.194B TRY−0.46%593.084KElektronisk teknik1
Konstruktionsmaterial337.253B TRY0.57%6.36%7.353MIcke-energimineraler18
Diverse konsumentvaror2.31B TRY2.63%1.298MIcke hållbara konsumentprodukter1
Containrar / förpackningar40.313B TRY0.72%0.77%4.253MProcessindustrier14
Dataprocesseringstjänster1.389B TRY0.70%9.19%970.341KTekniska tjänster1
Elektroniska hjälpmedel290.444B TRY1.39%3.72%25.707MVerktyg15
Elektriska produkter243.229B TRY0.26%3.26%12.125MProducenttillverkning8
Elektronisk utrustning / instrument44.078B TRY0.00%5.31%11.279MElektronisk teknik2
Elektronikdistributörer39.968B TRY1.08%0.23%3.827MDistributionstjänster8
Butiker för elektronik / vitvaror5.186B TRY2.71%2.791MDetaljhandel1
Elektronik / vitvaror154.666B TRY1.39%0.23%2.548MKonsumentvaror4
Ingenjörsvetenskap och konstruktion245.956B TRY1.30%1.60%15.517MIndustriella tjänster9
Finans / Uthyrning / Leasing107.301B TRY0.14%2.14%1.405MFinans13
Finansiella konglomerat108.52B TRY0.18%0.90%335.985KFinans7
Livsmedel distributörer475M TRY4.47%909.789KDistributionstjänster1
Livsmedelsbutiker285.428B TRY1.35%0.59%1.509MDetaljhandel7
Livsmedel: större diversifierade59.513B TRY1.06%2.026MIcke hållbara konsumentprodukter4
Livsmedel: kött / fisk / mejeri12.878B TRY2.41%1.34%5.943MIcke hållbara konsumentprodukter5
Livsmedel: specialiteter / godis211.431B TRY0.06%1.85%5.082MIcke hållbara konsumentprodukter18
Skogsprodukter5.447B TRY2.42%14.405MIcke-energimineraler2
Gasdistributörer88.481B TRY1.92%3.43%5.057MVerktyg5
Heminredning173.331B TRY1.18%1.42%32.814MKonsumentvaror6
Hem byggnadsindustrin5.403B TRY1.94%7.349MKonsumentvaror1
Sjukhus / vård administration34.206B TRY1.44%431.812KHälsotjänster3
Hotell / resorts / kryssningslinjer37.187B TRY0.17%0.99%2.9MKonsumentservice11
Hushåll / personlig vård11.893B TRY0.00%1.69%2.665MIcke hållbara konsumentprodukter3
Industriella konglomerat31.443B TRY1.05%4.11%14.237MProducenttillverkning2
Industrimaskiner12.643B TRY0.05%3.32%3.903MProducenttillverkning9
Industriella specialiteter41.383B TRY1.01%3.35%1.826MProcessindustrier9
Informationsteknologitjänster39.437B TRY0.44%7.36%545.093KTekniska tjänster5
Integrerad olja11.529B TRY1.94%4.291MEnergimineraler1
Internet detaljhandel5.604B TRY0.50%1.52%879.611KDetaljhandel1
Investmentbanker / mäklare190.732B TRY0.58%0.63%4.213MFinans12
Investmenthanterare47.222B TRY0.08%1.55%2.048MFinans18
Investmentbolag / aktiefond5.644B TRY1.73%4.10%4.955MDiverse11
Livs- / sjukförsäkring31.94B TRY2.04%4.35%1.083MFinans3
Stora banker2.52T TRY1.05%6.88%21.084MFinans11
Stora telekommunikationer82.397B TRY1.87%20.941MKommunikationer2
Sjöfart7.561B TRY1.26%3.23%11.067MTransporter3
Media konglomerat877.5M TRY6.15%9.627MKonsumentservice1
Distributörer av medicinska produkter39.061B TRY0.40%4.85%3.901MDistributionstjänster1
Medicinska specialistområden7.079B TRY2.12%4.86%2.726MHälsoteknik3
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster1.364B TRY1.18%−0.82%309.224KHälsotjänster2
Metallfabrikation2.59B TRY0.70%5.09%957.271KProducenttillverkning4
Diverse61.227B TRY0.65%−0.83%53.984KDiverse1
Diverse kommersiella tjänster4.435B TRY5.10%2.874MKommersiella tjänster5
Övrig tillverkning4.969B TRY0.05%1.20%2.577MProducenttillverkning5
Motorfordon495.404B TRY2.06%1.09%1.31MKonsumentvaror4
Filmer / underhållning32.201B TRY0.00%−0.42%11.404MKonsumentservice5
Multilinjeförsäkring59.883B TRY0.26%3.57%7.993MFinans3
Kontorsutrustning / material2.319B TRY1.15%0.50%2.495MProducenttillverkning2
Raffinering/marknadsföring av olja645.605B TRY2.93%4.68%18.043MEnergimineraler2
Övriga konsumenttjänster2.535B TRY0.28%0.27%1.156MKonsumentservice3
Övriga konsumentspecialiteter1.432B TRY−5.44%78.281KKonsumentvaror1
Övriga metaller / mineraler32.075B TRY0.61%4.33%3.664MIcke-energimineraler3
Övrig transport64.472B TRY1.60%1.40%3.043MTransporter3
Paketerad programvara19.79B TRY0.25%3.83%1.746MTekniska tjänster9
Läkemedel: större77.048B TRY0.84%0.72%1.851MHälsoteknik5
Ädelmetaller114.746B TRY1.12%1.83%47.576MIcke-energimineraler2
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring24.7B TRY9.62%2.603MFinans1
Förlag: Böcker / tidskrifter1.355B TRY5.48%113.651KKonsumentservice1
Förlag: tidningar4.173B TRY3.95%12.874MKonsumentservice2
Massa och papper12.778B TRY1.85%3.18%1.293MProcessindustrier2
JärnvägarTransporter1
Fastighetsutveckling70.956B TRY0.09%1.19%13.091MFinans12
Fastighetsfond269.456B TRY0.70%1.47%23.16MFinans36
Rekreationsprodukter13.823B TRY0.13%−2.22%139.827KKonsumentvaror1
Regionala banker285.714B TRY4.43%2.29%36.679MFinans3
Restauranger33.025B TRY0.94%0.14%35.491KKonsumentservice4
Halvledartillverkare93.459B TRY7.38%6.406MElektronisk teknik2
Specialbutiker90.314B TRY5.05%0.97%12.936MDetaljhandel4
Stål523.28B TRY0.19%4.33%45.083MIcke-energimineraler15
Telekommunikationsutrustning15.246B TRY3.41%1.265MElektronisk teknik2
Textiler353.696B TRY0.34%1.28%17.7MProcessindustrier22
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner120.251B TRY1.75%−0.60%3.032MProducenttillverkning5
Grossistdistributörer40.928B TRY1.87%2.94%866.959KDistributionstjänster10
Trådlös telekommunikation118.87B TRY1.89%0.37%11.249MKommunikationer1