Aktiemarknadsindustrier ‒ Turkiet

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
%Kommersiella tjänster1
68.628B0.67-2.65%46.024MElektronisk teknik1
27.366B0.011.42%8.253MProcessindustrier9
49.880M-1.58%80.785KTransporter1
123.778B0.51%55.740MTransporter2
18.589B0.37-0.48%4.594MVerktyg7
1.452B2.180.79%1.054MIcke-energimineraler2
19.021B2.140.93%1.616MIcke hållbara konsumentprodukter10
29.210B1.39-0.21%426.503KProducenttillverkning8
15.013B4.121.36%2.141MKonsumentvaror2
6.644B12.04-2.83%234.481KIcke hållbara konsumentprodukter1
86.835B2.021.30%1.561MIcke hållbara konsumentprodukter6
4.507B6.784.35%5.996MHälsoteknik2
10.546B1.61-1.66%1.490MProducenttillverkning6
6.202B0.485.96%5.599MProcessindustrier2
47.403B0.118.70%32.027MProcessindustrier2
80.064B0.03-0.82%19.785MProcessindustrier5
942.096M1.731.57%678.783KKommersiella tjänster3
%Elektronisk teknik1
1.030B0.49%1.038MElektronisk teknik1
76.536B0.830.36%2.673MIcke-energimineraler17
%Icke hållbara konsumentprodukter1
20.201B0.871.53%1.881MProcessindustrier14
862.028M0.80-0.18%194.191KTekniska tjänster1
134.354B1.642.35%47.368MVerktyg13
25.502B0.403.13%1.039MProducenttillverkning6
9.836B0.002.97%5.853MElektronisk teknik2
25.412B0.57-2.47%1.268MDistributionstjänster8
2.601B1.73%13.122MDetaljhandel1
75.908B2.902.33%19.623MKonsumentvaror4
153.891B2.73-2.27%5.727MIndustriella tjänster10
6.385B-1.01%5.628MIndustriella tjänster1
27.465B0.22-0.96%2.703MFinans13
82.774B2.06-0.97%47.993MFinans10
101.250M-0.49%330.509KDistributionstjänster1
113.097B1.603.67%6.162MDetaljhandel7
18.404B1.59%3.780MIcke hållbara konsumentprodukter3
7.294B1.50-0.11%8.548MIcke hållbara konsumentprodukter5
69.583B0.131.58%6.667MIcke hållbara konsumentprodukter16
1.351B-3.54%8.652MIcke-energimineraler2
23.710B3.54-0.47%1.944MVerktyg3
91.172B1.48-1.09%57.556MKonsumentvaror8
11.423B0.68%428.093KHälsotjänster3
15.842B0.121.89%5.268MKonsumentservice12
4.873B1.163.71%10.573MIcke hållbara konsumentprodukter4
5.367B0.570.69%8.187MProducenttillverkning2
3.056B0.162.62%3.654MProducenttillverkning8
15.737B0.490.54%2.745MProcessindustrier9
2.042B0.643.43%2.072MTekniska tjänster3
5.092B3.65%13.779MEnergimineraler1
%Detaljhandel1
65.292B0.745.01%1.877MFinans11
9.745B0.100.22%6.429MFinans12
25.800B0.78-2.68%6.295MDiverse18
10.823B4.07-2.11%508.424KFinans2
143.638B-0.05%228.774KFinans2
41.748B11.87-0.46%62.528MKommunikationer2
2.777B3.65-0.03%25.709MTransporter2
310.500M-1.43%10.160MKonsumentservice1
15.177B2.05-0.08%1.891MDistributionstjänster1
415.360M0.00-2.90%3.529MHälsoteknik2
623.154M2.191.78%451.562KHälsotjänster1
1.426B0.760.57%4.385MProducenttillverkning4
857.731M-3.23%79.165MDiverse1
1.314B0.96%2.170MKommersiella tjänster5
2.577B0.39-1.55%2.551MProducenttillverkning5
198.402B4.85-1.77%1.734MKonsumentvaror4
11.622B0.001.26%8.819MKonsumentservice5
2.342B-2.05%173.592KFinans1
1.012B2.321.70%3.192MProducenttillverkning1
207.605B1.10-2.44%13.618MEnergimineraler2
654.375M0.86-1.97%3.996MKonsumentservice3
1.110B-3.91%25.559KKonsumentvaror1
2.850B0.16-1.93%3.617MIcke-energimineraler2
35.125B0.470.49%4.928MTransporter2
6.653B1.370.50%1.651MTekniska tjänster9
26.784B1.273.65%10.268MHälsoteknik4
41.079B6.511.04%11.241MIcke-energimineraler2
14.415B3.68-1.06%9.408MFinans3
825.788M-0.66%43.741KKonsumentservice1
1.957B-3.45%9.236MKonsumentservice2
7.965B2.58-0.93%1.090MProcessindustrier2
14.666B0.840.29%11.476MFinans12
118.010B0.65-2.27%57.129MFinans29
759.780M1.97-0.37%231.462KKonsumentvaror1
680.725B0.84-0.23%89.020MFinans10
12.924B-2.61%83.016KKonsumentservice2
8.889B1.84%12.215MElektronisk teknik1
36.406B4.040.88%68.471MDetaljhandel4
241.520B11.15-2.03%27.382MIcke-energimineraler15
4.518B3.77%2.504MElektronisk teknik2
186.622B0.505.22%41.137MProcessindustrier20
2.490B1.30%1.453MTransporter1
30.754B3.902.70%35.181MProducenttillverkning4
4.270B0.881.09%1.892MDistributionstjänster7
46.980B2.66-1.10%38.166MKommunikationer1
Ladda fler