Aktiemarknadsindustrier ‒ Turkiet

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
%Kommersiella tjänster1
66.804B0.69-2.01%64.101MElektronisk teknik1
26.971B0.011.46%3.241MProcessindustrier9
59.482M-1.98%67.598KTransporter1
121.796B2.42%40.234MTransporter2
17.646B0.394.32%4.034MVerktyg7
1.359B2.331.19%1.364MIcke-energimineraler2
19.087B2.131.05%1.533MIcke hållbara konsumentprodukter10
29.268B1.392.60%361.530KProducenttillverkning8
14.150B4.371.34%474.748KKonsumentvaror2
7.547B10.601.74%34.917KIcke hållbara konsumentprodukter1
79.577B2.210.35%1.473MIcke hållbara konsumentprodukter6
3.590B8.51-1.03%1.116MHälsoteknik1
9.557B1.772.76%1.094MProducenttillverkning6
5.833B0.511.25%2.949MProcessindustrier2
53.678B0.094.64%23.051MProcessindustrier2
76.871B0.031.34%31.539MProcessindustrier5
919.094M1.770.76%443.087KKommersiella tjänster3
%Elektronisk teknik1
1.060B-2.03%811.901KElektronisk teknik1
74.624B0.851.62%2.094MIcke-energimineraler17
%Icke hållbara konsumentprodukter1
19.463B0.901.75%726.109KProcessindustrier14
858.878M0.800.06%126.280KTekniska tjänster1
157.535B1.416.50%31.347MVerktyg13
24.259B0.420.86%642.649KProducenttillverkning6
10.170B0.00-1.69%3.022MElektronisk teknik2
26.019B0.56-1.94%575.392KDistributionstjänster8
2.490B6.90%11.305MDetaljhandel1
73.598B2.99-0.25%12.068MKonsumentvaror4
142.767B2.944.92%10.798MIndustriella tjänster10
6.300B-2.85%4.794MIndustriella tjänster1
28.265B0.213.02%2.346MFinans13
78.596B2.170.98%44.179MFinans10
99.000M0.51%194.084KDistributionstjänster1
109.228B1.65-0.29%4.404MDetaljhandel7
18.555B0.44%4.521MIcke hållbara konsumentprodukter3
6.834B1.600.16%6.832MIcke hållbara konsumentprodukter5
67.926B0.131.58%3.488MIcke hållbara konsumentprodukter16
1.393B-0.69%2.531MIcke-energimineraler2
22.850B3.670.03%1.328MVerktyg3
83.100B1.57-0.91%39.517MKonsumentvaror8
11.843B2.08%505.718KHälsotjänster3
16.057B0.121.18%4.492MKonsumentservice12
5.085B1.112.11%3.906MIcke hållbara konsumentprodukter4
6.065B0.5010.00%22.398MProducenttillverkning2
2.982B0.170.58%2.125MProducenttillverkning8
15.718B0.493.97%5.798MProcessindustrier9
2.011B0.65-1.05%894.225KTekniska tjänster3
4.767B0.88%3.560MEnergimineraler1
%Detaljhandel1
61.932B0.780.73%2.096MFinans11
9.526B0.101.78%1.965MFinans12
24.017B0.842.57%1.342MDiverse18
10.671B4.12-0.84%276.452KFinans2
139.434B-0.13%82.736KFinans2
38.578B12.840.60%39.357MKommunikationer2
2.725B3.720.33%9.884MTransporter2
292.500M0.00%4.051MKonsumentservice1
14.271B2.18-0.61%1.329MDistributionstjänster1
1.130B0.000.99%2.488MHälsoteknik3
614.714M2.220.40%124.121KHälsotjänster1
1.457B0.754.71%963.025KProducenttillverkning4
800.549M0.00%11.282MDiverse1
1.330B0.43%776.274KKommersiella tjänster5
2.597B0.390.32%1.882MProducenttillverkning5
191.039B5.031.22%3.277MKonsumentvaror4
11.814B0.001.05%9.088MKonsumentservice5
2.136B0.08%83.820KFinans1
938.840M2.500.60%902.737KProducenttillverkning1
194.844B1.17-0.79%16.315MEnergimineraler2
655.312M0.860.29%4.435MKonsumentservice3
1.105B4.71%14.828KKonsumentvaror1
3.123B0.141.34%5.020MIcke-energimineraler2
34.440B0.482.78%2.905MTransporter2
6.374B1.431.32%1.694MTekniska tjänster9
25.865B1.311.44%3.968MHälsoteknik4
38.138B7.020.32%5.514MIcke-energimineraler2
13.923B3.810.38%4.111MFinans3
830.091M5.31%60.333KKonsumentservice1
1.971B1.95%7.401MKonsumentservice2
8.499B2.42-1.34%1.778MProcessindustrier2
14.176B0.872.78%9.652MFinans12
108.021B0.71-0.03%82.208MFinans29
735.682M2.04-0.95%197.564KKonsumentvaror1
529.887B0.931.76%93.096MFinans10
12.414B1.26%28.208KKonsumentservice2
9.976B9.95%7.121MElektronisk teknik1
33.251B4.423.13%35.896MDetaljhandel4
231.842B11.580.08%17.933MIcke-energimineraler15
4.728B2.98%2.705MElektronisk teknik2
198.800B0.473.37%30.014MProcessindustrier20
2.453B7.20%2.700MTransporter1
30.844B3.894.75%12.347MProducenttillverkning4
4.269B0.88-0.44%818.962KDistributionstjänster7
43.269B2.88-1.39%37.327MKommunikationer1
Ladda fler