Aktiemarknadssektorer ‒ Turkiet

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Finans5.603 T TRY1.05%+0.52%39.18 M11126
Icke hållbara konsumentprodukter1.061 T TRY0.58%−0.36%1.575 M853
Icke-energimineraler1.033 T TRY0.90%+1.75%42.114 M647
Konsumentvaror1.03 T TRY3.00%+2.10%6.502 M719
Energimineraler883.257 B TRY6.20%−1.05%18.68 M23
Processindustrier792.825 B TRY0.41%+0.84%16.832 M872
Transporter741.766 B TRY0.21%+0.40%19.642 M613
Verktyg611.771 B TRY1.73%+0.71%12.035 M334
Detaljhandel604.127 B TRY3.39%+2.89%7.768 M515
Producenttillverkning569.538 B TRY1.53%+1.22%5.701 M957
Elektronisk teknik395.422 B TRY0.19%−0.72%24.938 M611
Kommunikationer387.578 B TRY1.61%+1.08%16.958 M23
Industriella tjänster299.361 B TRY3.43%−0.07%13.606 M19
Konsumentservice265.821 B TRY0.27%+3.29%5.793 M728
Tekniska tjänster175.975 B TRY0.26%+3.54%19.526 M320
Distributionstjänster111.466 B TRY0.61%+0.50%1.899 M419
Hälsoteknik109.513 B TRY1.30%+2.31%2.657 M310
Hälsotjänster84.996 B TRY0.06%+1.01%736.72 K25
Diverse66.966 B TRY1.89%−2.15%269.684 K213
Kommersiella tjänster18.14 B TRY1.06%+0.59%1.231 M310