Aktiemarknadssektorer ‒ Turkiet

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster11.662B TRY0.84%3.63%3.486M310
Kommunikationer199.581B TRY1.12%3.32%48.566M23
Konsumentvaror897.546B TRY1.73%2.23%20.512M719
Icke hållbara konsumentprodukter568.583B TRY0.56%2.57%4.636M847
Konsumentservice118.144B TRY0.33%1.08%8.742M727
Distributionstjänster128.079B TRY1.06%1.62%3.46M420
Elektronisk teknik370.592B TRY0.13%1.65%34.733M610
Energimineraler690.348B TRY2.74%0.54%34.513M23
Finans4.141T TRY1.05%4.48%50.369M11118
Hälsotjänster42.649B TRY0.10%1.36%699.566K25
Hälsoteknik93.125B TRY1.00%1.48%3.44M310
Industriella tjänster249.534B TRY1.28%1.01%33.967M19
Diverse67.031B TRY0.74%0.72%511.835K212
Icke-energimineraler1.046T TRY0.42%0.97%38.892M642
Processindustrier844.822B TRY0.34%1.67%40.462M871
Producenttillverkning583.552B TRY0.63%0.90%11.074M951
Detaljhandel383.867B TRY2.20%0.91%9.318M514
Tekniska tjänster57.522B TRY0.40%−1.04%1.65M315
Transporter513.211B TRY0.22%0.17%36.083M511
Verktyg606.363B TRY1.03%1.13%40.236M331