gehteha

[GTH] Relative Strength, Sectors

Displays the Relative Strength ( RS ) of a symbol in relation to some common sector ETFs, SPX and NDX (select from drop-down list). This is done by dividing the symbol's price by the chosen sector ETF's price.
You can also select a symbol of your choice to compare against.

Interpretation:
RS line ascending: symbol performs stronger than the sector ETF .
RS line decending: symbol performs weaker than the sector ETF .

In case of error reports: please be specfic. Thanks.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?