foosmoo

Inflation-adjusted performance

OVERVIEW
The Inflation-adjusted performance indicator plots an adjusted closing price for the asset
on the main chart by multiplying the asset price by an inflation factor which is derived from CPI-U. The indicator has a `lookback` length, which is used to lookup the CPI-U index value from `lookback` years ago.

The inflation adjusted price is then calculated as `inflationAdjustedPrice = CPIToday / CPIBackThen * currentPrice`

CONCEPTS
This can be a useful tool to assess how an asset has performed as a store of value and inflation hedge over a given period.

The following are the key concepts and user inputs for the oscillator:
  • Input: The user can specify the lookback period, in years, using the `lookback` attribute on the settings widget. Defult is 13.
  • CPI Data: The indicator uses CPI data from tradingview's BLS feed.
  • Inflation Factor: An inflation factor is calculated by dividing today's CPI by the CPI from the lookback period. This factor represents the increase in prices due to inflation over the lookback period.
  • Inflation-adjusted Price: The offer price of the asset from `lookback` years ago is adjusted for inflation using the calculated inflation factor. This adjusted price represents what the offer price would be today if it had kept up with inflation.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?