Tillväxt

Tillväxtinvesterare efterfrågar tillgångar som expanderar i snabb takt, erövrar marknadsandelar, skapar nya branscher eller ger tillväxt till finansiella mått som omsättning och fritt kassaflöde snabbare än branschgenomsnittet. Tillväxtinvesterare är ofta intresserade av momentum, både ur ett tekniskt och ur ett fundamentalt perspektiv. De vill se tillväxtbanor som pekar uppåt och åt höger under en överskådlig framtid.

Tillväxtinvesteringar och handel består av flera underkategorier, bland annat analys av historiska vinster, GARP (tillväxt till ett rimligt pris), marknadsandelar i branschen, omsättningstillväxt, avkastning på investerat kapital, momentum och teknisk innovation. Värdeinvesteringar och tillväxtinvesteringar sägs vara motsatta strategier. Värdeinvesteringar är inriktade på undervärderade tillgångar och tillväxtinvesteringar är inriktade på tillgångar som faktiskt kan vara övervärderade på pappret, men som är undervärderade på lång sikt på grund av deras tillväxttakt.

Att investera i tillväxt är en svår strategi. En tillgång kan se dyr ut på pappret, men för tillväxtinvesterare är tillgången bara en diskontering av de framtida tillväxtplanerna. Tillväxtinvesterare struntar ofta i traditionella mått som P/E- eller P/S-tal och tittar istället på tillväxttakt och hur denna tillväxt kan utvecklas över tid.
Visa fler skript
1
2
1
2