Tillväxt

Tillväxtinvesterare söker tillgångar som expanderar i snabb takt, vinner marknadsandelar, skapar nya branscher eller ger tillväxt med finansiella mått som intäkter och fritt kassaflöde snabbare än branschgenomsnittet. Tillväxtinvesterare är ofta intresserade av fart, både ur tekniskt och grundläggande perspektiv. De vill se tillväxtbanor uppåt och åt höger under överskådlig framtid.

Tillväxtinvestering och handel består av flera underkategorier, inklusive analys av historiska intäkter, GARP (tillväxt till ett rimligt pris), marknadsandel i branschen, intäkter, tillväxt, avkastning på investerat kapital, fart och teknisk innovation. Värdeinvestering och tillväxtinvestering sägs vara motsatta strategier. Värdeinvestering söker undervärderade tillgångar och tillväxtinvesteringar letar efter tillgångar som faktiskt kan vara övervärderade på papper, men undervärderade på lång sikt på grund av deras tillväxttakt.

Tillväxtinvestering är en svår strategi. En tillgång kan se dyr ut på papper, men för tillväxtinvesterare säljer tillgången bara ut sina framtida tillväxtplaner. Tillväxtinvesterare ignorerar ofta traditionella mått som P/E-förhållande eller P/S-förhållande och letar istället efter tillväxttakter och hur den tillväxten kan ackumuleras över tid.
Visa fler skript
1
2
1
2