Phantom_007

Fair Value Calculator V 1.0

Phantom_007 Uppdaterad   
Fair Value Calculator V 1.0

This indicator calculates the fair value of a stock based on the revenue growth rate and net profit margin of a company, providing a quick estimate of its intrinsic worth. The calculation takes into account:
 • Current Revenue: The company's current revenue
 • 5-Year Growth Rate: Expected revenue annual growth rate (CAGR) over the next 5 years
 • Average PE Ratio: The average Price-to-Earnings ratio for the next 5 years
 • Average Profit Margin: The average profit margin for the next 5 years
 • Share Outstanding: The total number of shares outstanding
 • Yearly Share Buyback Rate: The percentage of shares bought back by the company each year
 • Discount Rate: The rate used to calculate the present value of the fair value

Using these inputs, the indicator estimates the fair value of the stock, providing a valuable tool for investors and traders to make informed decisions.
Note: all values can be adjusted by the user by entering the desired value and selecting the item in the setup menu.

How it works

 1. The indicator calculates the future revenue based on the current revenue and the expected revenue annual growth rate (CAGR).
 2. It then estimates the future earnings using the average profit margin.
 3. The future price is calculated using the exit value of the PE ratio.
 4. The present value of the fair value is calculated using the discount rate.
 5. The indicator adjusts the fair value based on the yearly share buyback rate.

Benefits

 • Provides a quick but valuable estimate of a stock's fair value based on the revenue growth and the expected profit.
 • Helps investors and traders identify undervalued or overvalued stocks.
 • Allows users to adjust inputs to suit their own assumptions and scenarios.

Note
This indicator is for informational purposes only and should not be considered as investment advice. Always do your own research and consider multiple perspectives before making investment decisions.
Versionsinformation:
- Corrected the negative valuation issue.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?