ryanahern

Market Cap / Revenue Ratio

ryanahern Uppdaterad   
A variation of the P/S ratio, this script takes the future estimated revenue of the current stock versus it's Market Cap. It then compares the aforementioned Market Cap:Revenue ratio against a market bellwether's corresponding ratio (MSFT by default) to determine the following:

- Light green when the ratio is extremely low (Stock is very undervalued)
- Green when the ratio is low (Stock's multiple is lower by 20-50%)
- Blue when the ratio is close to the benchmark (Stock is fairly valued to benchmark multiple)
- Red when the ratio is high (Stock's mulitple is higher by 50% or more)
- Dark red when the ratio is extremely high (Stock is very overvalued)

CONFIGURABLE
- Full Table: Show the entire calculation table
- Minimalist: Go minimal and show only the ratio and color code
- Show Benchmark Multiple: Show the multiple ratio calculated between the current stock and the benchmark stock (MSFT by default)

NOTES
- When calculating the Market Cap, TradingView sometimes under-reports the number of shares and thus skews the Market Cap too low. This seems to happen for stocks with multiple share classes like GOOGL so be mindful that the data can be wrong for these kinds of stocks. You can check on this by going into the Indicator's Settings and select Show Full Table which will show the number of shares outstanding reported by TradingView.
- For certain stocks such as foreign ADRs, there won't be a future revenue estimate so the script will automatically use the Total Revenue for the most recent Quarter in these cases
Versionsinformation:
Code cleanup / added more comments. Chart update.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?