QuantNomad

DRM Strategy

One of the ways I go when I develop strategies is by reducing the number of parameters and removing fixed parameters and levels.
In this strategy, I'm trying to create an RSI indicator with a dynamic length.
Length is computed based on the correlation between Price and its momentum.
You can set min and max values for the RSI , and if the correlation is close to 1, we'll be at a min RSI value. When it's -1, we'll be at the max level.
I got this idea from Sofien Kaabar's book.

The strategy is super simple, and there might be much room for improvement.
Performance on the deep backtesting is not excellent, so I think the strategy needs some filters for regimes, etc.

Thanks to @MUQWISHI for helping me code it.

Disclaimer
Please remember that past performance may not indicate future results.
Due to various factors, including changing market conditions, the strategy may no longer perform as well as in historical backtesting.
This post and the script don’t provide any financial advice.

Courses:
Pine Programming v5: https://qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

Hire Me: https://qntly.com/hirepine
Telegram: https://qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?