Oscillatorer

Oscillatorer är populära och används allmänt eftersom de är föregående indikatorer som kan signalera en eventuell trendändring som ännu inte har kommit igång. Denna typ av indikator svänger mellan två gränser, över och under en mittpunkt och dess värde bidrar till att mäta styrkan och momentet i en trend. Oscillatorer signalerar också typiskt om en marknad är överköpt eller översåld (dvs.om priset är otillbörligt högt eller otillbörligt lågt), vilket kan peka på en vändpunkt i trenden. Detta kan användas för att bestämma när man ska stänga öppna positioner.
 
Oscillatorer fungerar bäst på stabila marknader, eftersom de på stigande eller fallande marknader kan visa överköpta eller översålda villkor för tidigt. Vanliga saker att leta efter är ett mittpunktskors, om maximalt eller minimalt värde närmar sig och regelbunden eller dold divergens. Oscillatorer ritas oftast som en linje eller som ett histogram. Det finns många oscillatorer, till exempel Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, True Strength Index och Ultimate Oscillator.
Visa fler skript
1
23
...
393
1
2
...
393