True Strength Index (TSI)

True Strength Index (TSI) är en momentumoscillator som sträcker sig mellan gränserna på -100 och +100 och har ett basvärde på 0. Momentum är positivt när oscillatorn är positiv (pekar på en hausseformad marknadsförspänning) och vice versa. Det utvecklades William Blau och består av 2 linjer: indexlinjen och ett exponentiellt rörligt medelvärde av TSD, kallad signallinjen. Handlare kan leta efter någon av följande 5 typer av villkor: överköpta, översålda, centerlinjeövergång, divergens och signallinjekorsning. Indikatorn används ofta i kombination med andra signaler.
Visa fler skript