DM indikator

DM indikator är ett tekniskt analysverktyg som utvecklats av Tom Demarker, som mäter efterfrågan på det underliggande instrumentet genom att jämföra de maximala priserna för den aktuella perioden med de tidigare perioderna. Det är en oscillator som består av en enda linje som sträcker sig mellan gränserna på 0 och 1 och har ett basvärde på 0,5. Som en allmän tumregel är den överköpta nivån vanligen inställd på 0,7 och den överlämnade nivån vid 0,3. På dessa nivåers vändpunkter kan förväntas, vilket gör detta till en ledande indikator. Indikatorn används ofta i kombination med andra signaler.