eykpunter

Trader Pressure Index (TPX)

This is my take on the script by RedKI kept the algorithm exactly the same, but changed the layout and the default look back period. Most important is that the resulting line, the TPX, is now a histogram with green and red staves.
To put the histogram on a logical place in the graph, I changed the way the control/dominance level is implemented, it now lowers or highers the whole graph, this way the zero level becomes the ‘no interest’ level.
I added two horizontal lines at a distance of 40 because I feel that this is sort of an oversold / overbought indication. In practice not very convincing, but provides a visual comparison.
In this layout I explain that grass is growing on bull hills peaking up behind the foreground and blood is dripping from the bear hills.
Enjoy.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?