Directional Movement Index (DMI)

Directional Movement Index (DMI)

Directional Movement Index (DMI) är faktiskt en samling av tre separata indikatorer kombinerad till en. Riktningsrörelse består av medelriktat riktningsindex (ADX), plusriktningsindikator (+ DI) och minusriktningsindikator (-DI). DMI:s syfte är att definiera huruvida en trend föreligger eller inte. Den tar inte hänsyn till riktningen alls. De andra två indikatorerna (+ DI och -DI) används för att komplettera ADX. De tjänar syftet att bestämma trendriktning. Genom att kombinera alla tre har en teknisk analytiker möjlighet att bestämma och mäta en trends styrka såväl som dess riktning.
 
Läs mer om Directional Movement (DMI).
Visa fler skript
1
23
...
6
1
2
...
6