x10140

Moving Average Directional Index

MADX is ADX-inspired indicator with moving averages that determines strength of a trend, as well as its direction. Indicator works following:
As the value of MADX increases, so does the strength of a trend
If MADX+ ( green line - bullish MADX ) crosses above MADX- ( red line - bearish MADX ) we consider trend as bullish and vice versa..
There will be situations where MADX- and MADX+ cross multiple times in a short period of time -> that will mean that market indecision is happening and big move will most likely happen after it.
For the calculation of MADX+ and MADX- we need Moving Averages or Exponential Moving Averages with three specific sources ( high, close, low ).
Now, the calculation of each MADX will differ
=> for MADX+: Moving Average (high) / Moving Average (close)
=> for MADX-: Moving Average (close) / Moving Average (low)
Length of Moving Average is editable.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?