Stochastic Oscillator

Den stokastiska oscillatorn är en intervallbunden momentoscillator. Den stokastiska indikatorn är utformad för att visa närhetens läge jämfört med hösta/lägsta intervallet över ett användardefinierat antal perioder. Vanligtvis används den stokastiska oscillatorn för tre saker: identifiering av överköpta och översålda nivåer, lokaliserande av avvikelser och identifiering av bull- och bearupplägg eller -signaler.
 
Läs mer om Stochastic Oscillator.
Visa fler skript
1
23
...
25
1
2
...
25