Yatagarasu_

MTF EMA Ribbon & Bands + BB

Yatagarasu_ Uppdaterad   
Multi Timeframe Exponential Moving Average Ribbon & Bands + Boillinger Bands

I used the script "EMA Ribbon - low clutter, configurable " by adam24x, I made some color change and I added a few indicators (Boillinger Bands, EMA on multi timeframe and EMA bands from "34 EMA Bands " by VishvaP).

The script can display various EMA from the chart's timeframe but also EMA from other timeframes.
Bollinger Bands and EMA bands can also be added to the chart.
Versionsinformation:
Added "Source" for BB and MTF
Versionsinformation:
Added "Hull Moving Average" indicator
Versionsinformation:
Added the possibility to change the moving average type
Versionsinformation:
Added Gradient Fill
Cleaned up the settings menu, changing EMA to MA now that the Moving Average type can be changed
Versionsinformation:
Made some changes
Added Rolling VWAP and Standard Deviation Bands (pmk07)
Added HalfTrend line (everget)
Added Gaussian Channel (DonovanWall) with the possibility to change the time frame
Versionsinformation:
Made small changes
Versionsinformation:
Added LSMA type
Colors can be edited again in the Style tab
Versionsinformation:
Gradient fill only apply to displayed moving averages
Versionsinformation:
Rework of this script
Versionsinformation:
Some cleaning
A rework of this script is available
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?