Glidande medelvärden

Moving Averages är prisbaserade indikatorer (eller reaktiva) som visar genomsnittligt pris på ett värdepapper under en viss tidsperiod. Ett rörligt medelvärde är ett bra sätt att mäta moment såväl som att bekräfta trender och definiera områden av stöd och motstånd. I huvudsak slätar medelvärden ut "bruset" när man försöker tolka diagram. Brus består av fluktuationer av både pris och volym. Eftersom Moving Average är en släpande indikator och reagerar på händelser som redan har hänt, används den inte som en förutsägelseindikator utan som en tolkande indikator för bekräftelser och analyser.
I själva verket utgör moving averages grunden för flera andra välkända tekniska analysverktyg såsom
Bollinger Bands och MACD. Det finns olika typer av rörliga medelvärden som alla tar samma grundläggande premiss och lägger till en variation. Mest anmärkningsvärda är Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Weighted Moving Average (WMA) och Hull Moving Average (HMA).
 
Läs mer om Moving Average.
Visa fler skript
1
23
...
491
1
2
...
491