Simple Moving Average (SMA)

Rörliga medelvärden visualiserar det genomsnittliga priset på ett finansiellt instrument under en viss tidsperiod. Det finns dock några olika typer av rörliga medelvärden. De skiljer sig vanligtvis i sättet som olika datapunkter viktas eller ges betydelse. Ett Simple Moving Average (SMA) är ett oviktat rörligt medelvärde. Det innebär att varje period i datasatsen har lika stor betydelse och viktas lika. När varje period slutar släpps den äldsta datapunkten och den nyaste läggs till i början. Observera att av alla rörliga medelvärden laggar SMA mest.
 
Läs mer om Simple Moving Average.
Visa fler skript
1
23
...
51
1
2
...
51