Hull Moving Average (HMA)

Hull Moving Average (HMA) utvecklades av Alan Hull i syfte att minska fördröjningen, öka responsiviteten samtidigt som brus elimineras. Dess beräkning är utarbetad och använder sig av Weighted Moving Average (WMA). Det betonar de senaste priserna istället för de äldre, vilket resulterar i ett snabbtverkande men ändå jämnt moving average som kan användas för att identifiera den rådande marknadsutvecklingen. Den kan också användas för entry och exit-signaler. Indikatorn används mest av swingtraders och av långsiktiga traders i kombination med andra signaler och analystekniker.
Visa fler skript
1
23
...
11
1
2
...
11