OmegaTools

Hull Pressure

This amazing oscillator displays the difference between the hull average calculated on the close of the candles and the one calculated between the average of the highs and lows.
This allows the user to identify the pressure of the closing price over the average, useful to identify trends, divergences, and reversals.
This indicator also has two dynamic overbought and oversold areas, calculated over the past extreme highs and lows of the oscillator.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?