whvntr

Colored Moving Averages With Close Signals[Whvntr][TradeStation]

whvntr Uppdaterad   
Plots the first time the close price is above or below the colored portion of the chosen MA. The MA's formula is from TradeStation's indicator: "Colored Moving Averages Can Help You Spot Trends". I modified that indicator with customizations that include: Buy and Sell signals. Each time the current bar closes above the MA, while it's red ( bearish ), there's a Sell label at the start of that MA trend. Likewise: each time the current bar closes below the MA, while it's white ( bullish ), there's a Buy label at the beginning of that MA trend. You can now, also, easily see which MA you are selecting by hovering your cursor over the tooltips icon. I've included a modified Hull MA as default because I've found this SMA combination with the WMA to be a very smooth oscillation. I've also added some different types of MA's. Colored moving averages are helpful to determine when a trend may be reversing.

MA's
‎1 · Modified Hull MA: ( SMA of the WMAs Hull Formula)
2 · Hull MA
3 · Exponential Moving Average
4 · Weighted Moving Average
5 · RMA Moving Average used in RSI
6 · Volume Weighted MA
7 · Simple Moving Average

This indicator isn't endorsed as a guarantee of future, favorable, results.
Versionsinformation:
Sidenote: Nor is this indicator endorsed by TradeStation (I modified their indicator)
Versionsinformation:
Plot is editable in Style
Versionsinformation:
Added an MA Tooltip. Updated the default MA length to 5 from 8.
Versionsinformation:
Alternate settings idea: MA #5(RMA), length 7

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?