Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)

Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)

Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) är ett intelligent moving average som utvecklades av Perry Kaufman. Den kraftfulla trend-följande indikatorn är baserad på Exponential Moving Average (EMA) och reagerar både för trend och volatilitet. Den följer noga priset när bruset är lågt och jämnar ut bruset när priset är volatilt. Liksom alla moving averages kan KAMA användas för att visualisera trenden. Priskorsningen indikerar en riktningsändring. Priset kan också studsa av KAMA, vilket kan fungera som dynamiskt stöd och motstånd. Den används ofta i kombination med andra signaler och analystekniker.
Visa fler skript