cheatcountry

Another New Adaptive Moving Average [CC]

The New Adaptive Moving Average was created by Scott Cong (Stocks and Commodities Mar 2023) and this is a companion indicator to my previous script . This indicator still works off of the same concept as before with effort vs results but this indicator takes a slightly different approach and instead defines results as the absolute difference between the closing price and a closing price x bars ago. As you can see in my chart example, this indicator works great to stay with the current trend and provides either a stop loss or take profit target depending on which direction you are going in. As always, I use darker colors to show stronger signals and lighter colors to show normal signals. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicator scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?