Forex_Station_Centaur

Cong Adaptive Moving Average

Forex_Station_Centaur Uppdaterad   
Dr. Scott Cong's new adaptation of an adaptive moving average (AMA), featured in TASC March 2023.

It adjusts its parameters automatically according to the volatility of market, tracking price closely in trending movement, staying flat in congestion areas.

Perry Kaufman’s adaptive moving average, first described in his 1995 book Smarter Trading, is a great example of how an AMA can self-adjust to adapt to changing environments. This indicator presents a new scheme for an adaptive moving average that is responsive, smooth, and robust.
Versionsinformation:
Minor amendments
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?