Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)

Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)

Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) är ett intelligent, adaptivt moving average som utvecklades av John Ehlers. Det tar hänsyn till prisförändringarnas betydelse och följer priset nära med betydande rörelser medan den återstår platt om priserna rör sig mycket. FRAMA utnyttjar det faktum att marknaderna är fraktala och dynamiskt anpassar återblicksperioden baserat på denna fraktalgeometri. Den faktiska beräkningen är mycket detaljerad och komplicerad. FRAMA används ofta i kombination med andra signaler och analystekniker.
Visa fler skript
1
2
1
2