luxurylifestylemanifestation

Ostinated Adjustable Fractal with Alert

This indicator (Ostinated Adjustable Fractal with Alert) is like the traditional William Fractals. However, it created to overcome two disadvantages of the William Fractals:

1. Set minimum value to 1. This a big advantage over traditional William Fractal that has a minimum value of 2.
2. Alerts: setting alert with the traditional William Fractal is very difficult. We have created this indicator to simplify setting fractal alerts.

Like and comment.

Enjoy!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?