nemozny

FRAMA (Ehlers true modified calculation)

nemozny Uppdaterad   
Credit goes to Shizaru for the original calculation. I made just a few fixes, so that the calculation is really that of Ehlers.
Fixed H2 and L2 period, fixed w natural logarithm
Versionsinformation:
@version=2 to @version=4
Versionsinformation:
fixed input(close) that was ignored in the last version
Versionsinformation:
Converted to v5.
Replaced the awkward log w by -4.6, as in the original white paper.
Replaced the dimen by variable assignment, to make the calculation a bit more clear.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?