Bezzus

(FRAMA) Fractal Adaptive Moving Average

Bezzus Uppdaterad   
This script plots UP TO 4 FRAMAs ( Fractal Adaptive Moving Average ), a particularly useful adaptive MA which uses fractal price theory to "adapt" itself, or better, to auto-adjust its parameters. It's quite reactive, but its major strength resides in its ability to filter the noise during lateral price movements, avoiding some false signal provided by more common moving averages.

By default, the script plots the basic FRAMA version, the one firstly developed by John Ehlers , but also provides the possibility to play with the parameters, to obtain a modified FRAMA .
Unfortunately I'm not able to provide web sources about FRAMA here, due to Tradingview policies. So search online if you need more details about FRAMAs.

Please show me your support if you like my scripts. Hope you enjoy them.
Release Notes:
Updates:
- Script converted to v4
- FRAMA coded as a function
Release Notes:
.
Release Notes:
Updates:
- Removed unnecessary code lines.
- Other minor fixes.

@Bezzus
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?