loxx

Adaptive Deviation [Loxx]

Adaptive Deviation is an educational/conceptual indicator that is a new spin on the regular old standard deviation. By definition, the Standard Deviation (STD, also represented by the Greek letter sigma σ or the Latin letter s) is a measure that is used to quantify the amount of variation or dispersion of a set of data values. In technical analysis we usually use it to measure the level of current volatility.

Standard Deviation is based on Simple Moving Average calculation for mean value. This version of standard deviation uses the properties of EMA to calculate what can be called a new type of deviation, and since it is based on EMA, we can call it EMA deviation. And added to that, Perry Kaufman's efficiency ratio is used to make it adaptive (since all EMA type calculations are nearly perfect for adapting).

The difference when compared to standard is significant--not just because of EMA usage, but the efficiency ratio makes it a "bit more logical" in very volatile market conditions.

The green line is the Adaptive Deviation, the white line is regular Standard Deviation. This concept will be used in future indicators to further reduce noise and adapt to price volatility.

Included
  • Loxx's Expanded Source Types

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?