federalTacos5392b

Volume-Weighted Kaufman's Adaptive Moving Average

The Volume-Weighted Kaufman's Adaptive Moving Average (VW-KAMA) is a technical indicator that combines the Volume-Weighted Moving Average (VWMA) and the Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) to create a more responsive and adaptable moving average.

Advantages:

Volume-Weighted: It takes into account the volume of trades, giving more weight to periods with higher trading volume, which can help filter out periods of low activity.
Adaptive: The indicator adjusts its smoothing constant based on market conditions, becoming more sensitive in trending markets and less sensitive in choppy or sideways markets.
Versatility: VW-KAMA can be used for various purposes, including trend identification, trend following, and determining potential reversal points and act as dynamic support and resistance level.
Versionsinformation:
Minor coding correction
Versionsinformation:
updated default lengths
Versionsinformation:
Based on a suggestion, Include the option to include upper and lower bands based on ATR. The default is not to have any upper and lower bands.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?