Volume Weighted Moving Average (VWMA)

Volume Weighted Moving Average (VWMA)

Volume-weighted Moving Average (VWMA) betonar volymen genom att väga priser baserat på mängden tradingaktivitet under en viss tidsperiod. Användare kan ställa in längden, källan och en förskjutning. Priserna med tung tradingaktivitet blir större än priserna med lätt tradingaktivitet. I perioder med låg marknadsvolym är SMA och VWMA nära i värde. Indikatorn kan användas för att identifiera och handla trender. Priskorsningen kan peka på en riktningsändring. VWMA används ofta i kombination med andra signaler och analystekniker.
Visa fler skript
1
23
...
7
1
2
...
7