loxx

ER-Adaptive ATR Limit Channels w/ States [Loxx]

As simple as it gets, channels based on high, low and ATR distances, Shows possible short term support / resistance or can be used as a take profit/stop-loss in some trading systems. It does this by comparing high/low values of price to multiplied by a multiple of ATR to determine when the trend changes. States are included to change the sensitivity to trend changes. 1 is very sensitive, 3 is least sensitive.

This uses Loxx's Expanded Source Types. You can read about them here:

What is ER Adaptive ATR?
Average True Range (ATR) is widely used indicator in many occasions for technical analysis . It is calculated as the RMA of true range. This version adds a "twist": it uses Perry Kaufman's Efficiency Ratio to calculate adaptive true range

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?