█ Description
An adaptive indicator could be defined as market conditions following indicator, in summary, the parameter of the indicator would be adjusted to fit its optimum value to the current price action. KAMA, Kaufman's Adaptive Moving Average, an adaptive trendline indicator developed by Perry J. Kaufman, with the notion of using the fastest trend possible based on the smallest calculation period for the existing market conditions, by applying an exponential smoothing formula to vary the speed of the trend (changing smoothing constant each period), as cited from Trading Systems and Methods p.g. 780 (Perry J. Kaufman). In this indicator, the proposed notion is on the Efficiency Ratio within the computation of KAMA, which will use a Dominant Cycle instead, an adaptive filter developed by John F. Ehlers, on determining the n periods, aiming to achieve an optimum lookback period, with respect to the original Efficiency Ratio calculation period of less than 14, and 8 to 10 is preferable.


█ Kaufman's Adaptive Moving Average

kama_ = kama[1] + smoothing_constant * (price - kama[1])
where:
price = current price (source)
smoothing_constant = (efficiency_ratio * (fastest - slowest) + slowest)^2
fastest = 2/(fastest length + 1)
slowest = 2/(slowest length + 1)
efficiency_ratio = price - price[int(dominant_cycle)]/sum(abs(src - src[1], int(dominant_cycle))


█ Feature
  • The indicator will have a specified default parameter of: length = 14; fast_length = 2; slow_length = 30; hp_period = 48; source = ohlc4
  • KAMA trendline i.e. output value if price above the trendline and trendline indicates with green color, consider to buy/long position
  • while, if the price is below the trendline and the trendline indicates red color, consider to sell/short position
  • Hysteresis Band
  • Bar Color

other example
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?